Verochem Zwarte Teer

Adviesprijs

v.a.  51,63 Excl. 21% btw

Verochem Zwarte Teer is een koolteer vervangende verf op basis van teervrije bitumen en kan toegepast worden op hout, metaal, beton en steenachtige ondergronden.

Meer producten van Verochem

Beschrijving

Verochem Zwarte Teer is speciaal ontwikkeld voor het beschermen van houten constructies zoals schuren, palen, schuttingen en omheiningen tegen veroudering door weersinvloeden. Zwarte Teer kan zonder problemen over oude koolteer en carbolineum lagen aangebracht worden. Verochem Zwarte Teer wordt tevens toegepast in mestkelders, objecten in de grond zoals palen, (drinkwater)tanks, silo’s, enz. en is bestand tegen zuren en basen. Zwarte teer is beperkt UV bestendig en zal verkleuren onder invloed van zonlicht.

Eigenschappen

Verochem Zwarte Teer heeft goede conserverende en zeer goede waterafstotende eigenschappen. De ideale oplossing voor langdurige houtbescherming in de open lucht. Deze zwarte teer blijft elastisch en hard dus niet uit.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Beton, Hout, Metaal

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Zwart

Verbruik: 5-8m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem Zwarte Teer kan aangebracht worden met een kwast, roller of spuitpistool. Na 4 uur bij 20°C is de film handdroog, na ca. 8 uur is de film hanteerbaar. Zwarte teer niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C. Gebruik het product op een droge, vet-, en stofvrije ondergrond. Het product enkel verdunnen door middel van White Spirit. Na gelang gewenste laagdikte dit product in 2 a 3 lagen aanbrengen.

Hout

Het hout dient voldoende droog, schoon en ruw te zijn. De eerste laag op onbehandeld hout circa 20-25% verdund met White Spirit aanbrengen met een blokkwast. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen met een blokkwast.

Blank staal

Het staal dient droog, schoon en voldoende ruw te zijn. Zout, vet, olie, roest, stof en overige verontreinigingen eerst geheel verwijderen met een daarvoor geschikt middel. De eerste laag op kaal staal 20-25% verdund aanbrengen met een kwast. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen met een kortharige vachtroller of spuiten.

Bestaande bitumen- en teerlagen

De onderliggende laag dient minimaal 7 dagen oud te zijn. Vet, olie, stof en eventuele aangroei geheel verwijderen met een geschikt product. Ruw de onderliggende laag iets op met korrel 60 schuurpapier of aanweken met thinner. Vervolgens Verochem Zwarte Teer circa 25% verdund met White Spirit aanbrengen met een kwast of een kortharige vachtroller. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Verochem Zwarte Teer is speciaal ontwikkeld voor het beschermen van houten constructies zoals schuren, palen, schuttingen en omheiningen tegen veroudering door weersinvloeden. Zwarte Teer kan zonder problemen over oude koolteer en carbolineum lagen aangebracht worden. Verochem Zwarte Teer wordt tevens toegepast in mestkelders, objecten in de grond zoals palen, (drinkwater)tanks, silo’s, enz. en is bestand tegen zuren en basen. Zwarte teer is beperkt UV bestendig en zal verkleuren onder invloed van zonlicht.

Eigenschappen

Verochem Zwarte Teer heeft goede conserverende en zeer goede waterafstotende eigenschappen. De ideale oplossing voor langdurige houtbescherming in de open lucht. Deze zwarte teer blijft elastisch en hard dus niet uit.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Beton, Hout, Metaal

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Zwart

Verbruik: 5-8m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem Zwarte Teer kan aangebracht worden met een kwast, roller of spuitpistool. Na 4 uur bij 20°C is de film handdroog, na ca. 8 uur is de film hanteerbaar. Zwarte teer niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C. Gebruik het product op een droge, vet-, en stofvrije ondergrond. Het product enkel verdunnen door middel van White Spirit. Na gelang gewenste laagdikte dit product in 2 a 3 lagen aanbrengen.

Hout

Het hout dient voldoende droog, schoon en ruw te zijn. De eerste laag op onbehandeld hout circa 20-25% verdund met White Spirit aanbrengen met een blokkwast. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen met een blokkwast.

Blank staal

Het staal dient droog, schoon en voldoende ruw te zijn. Zout, vet, olie, roest, stof en overige verontreinigingen eerst geheel verwijderen met een daarvoor geschikt middel. De eerste laag op kaal staal 20-25% verdund aanbrengen met een kwast. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen met een kortharige vachtroller of spuiten.

Bestaande bitumen- en teerlagen

De onderliggende laag dient minimaal 7 dagen oud te zijn. Vet, olie, stof en eventuele aangroei geheel verwijderen met een geschikt product. Ruw de onderliggende laag iets op met korrel 60 schuurpapier of aanweken met thinner. Vervolgens Verochem Zwarte Teer circa 25% verdund met White Spirit aanbrengen met een kwast of een kortharige vachtroller. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften