Verochem PRO PU 740 Mat

Adviesprijs

v.a.  240,62 Excl. 21% btw

Verochem PRO PU 740 Mat is een 2 componenten, gepigmenteerde, watergedragen polyurethaan topcoating.


Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO PU 740 Mat resulteert in een matte en slijtvaste toplaag met optimum cleaning voor Verochem vloersystemen. Deze topcoating is UV bestendig en zodra deze is uitgehard krijgt uw vloer een matte uitstraling. Deze topcoating wordt toegepast voor het verzegelen van Verochem vloersystemen en als duurzame bescherming voor decoratieve Verochem vloersystemen bij lichte belasting.

Eigenschappen

Verochem PRO PU 740 Mat is oplosmiddelvrij, watergedragen, reukarm, gemakkelijk te verwerken met kwast en verfroller, heeft een goede chemische bestendigheid, is weinig vergelend, kras en slijtvast en makkelijk te reinigen.

Glans en kleur*: Mat wanneer uitgehard. Zonlicht kan de kleur beïnvloeden. Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag. Let op: I.v.m. mogelijk kleurverschil adviseren wij altijd om producten uit dezelfde charge op één vloer te appliceren.

*Gebaseerd op kleurenwaaier RAL K7 CLASSIC. Bij 1 en 5 kg charges (monsterset) is kleurafwijiking t.o.v. de kleurenwaaier mogelijk.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Epoxy, Polyurethaan

Inhoud: 5Kg, 10Kg

Kleur: RAL, NCS

Verbruik: 0,12-0,15Kg per/m2

Technische gegevens

Dichtheid: 1,3 kg/liter
Vaste stof gehalte: ca. 42 %
Mengverhouding 85,2 delen A-comp. en 14,8 delen B-comp.
Verdunning: geen
Aanbevolen verbruik: 125 – 150 g/m² (per laag)
Verwerkingstijd: ca. 2 uur
Let op: einde van potlife is niet zichtbaar
Verwerken bij: 15⁰C – 30⁰C ; 15% – 80% RV
Stofdroog: na 6 uur
Licht beloopbaar: na 16 uur
Overschilderbaar: na 6 uur
Mechanisch belastbaar: na 3 dagen
Chemisch belastbaar: na 7 dagen
Vorstbestendig: nee
Slijtvastheid (Taber): 35 mg (CS10 wiel/10N/1000 omw.)
*Gemeten bij 20°C en 65% RV

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Voorbereiding Let op, goed ventileren om condensvorming te voorkomen (voorkom tocht, geen deuren en ramen tegen over elkaar open zetten) tijdens de verwerking en uitharding. Zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid de 80% niet overschrijdt en een ondergrond temperatuur van minstens 10⁰C en tenminste 3⁰C boven het dauwpunt. Na de ondergrond getest te hebben op hechting, deze licht en gelijkmatig opschuren. De vloer in zijn geheel droog, schoon en vetvrij maken. Muren, kolommen plinten beschermen tegen spatten.

Menging

Om het risico van niet goed geëmulgeerde massa te minimaliseren is het van belang dat componenten A en B beide goed en zorgvuldig gemengd worden. Belangrijk: Component B onder roeren aan component A toevoegen. (mechanisch roeren met een mengsnelheid 300 – 500 r.p.m.) Hierna mengsel nog ca. 3 minuten mechanisch zeer goed mengen tot een homogene massa. Let op! In slecht gemengde materialen kunnen zich kleine klontjes bevinden, deze lagen harden slecht uit, blijven kleverig en vervuilen snel.

Verwerking

Topcoating vanuit een emmer op de vloer opzetten met een brede (25 cm en een poolhoogte van circa 12 mm) vachtroller. Kanten opzetten met een kwast en doorrollen met een 10 cm brede vachtroller. Werk maximaal 5-10 minuten vooruit op de brede roller voor de grote vlakken om zichtbare rollerbanen en aanzetten te voorkomen. Werk met de brede roller vanuit de emmer en breng de coating haaks op de rolrichting aan met een verbruik van circa 120 gram/m². Werk zonder eerder aangebrachte delen te overlappen.

Rol direct in de rolrichting na en neem de roller op in het eerder aangebrachte vlak. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Bij grotere vloeroppervlakten dient men, om aanzetten te voorkomen, met meerdere personen te werken. Zuigende (geschuurde) vloerdelen coaten alvorens de gehele vloer te behandelen. Altijd nat in nat en werken binnen de pot-life. Lichte moeilijk dekkende kleuren moeten in 2 lagen worden aangebracht. Dit geldt ook voor projecten waarbij kleur van de basis laag sterk in kleur afwijkt van de Verochem PRO PU 740. Bij voorkeur de Verochem PRO PU 740 in twee lagen binnen 24 uur aanbrengen.

Droging

Coating hard uit met een dubbel uithardingsmechanisme (verdamping en vernetting). Om beide mechanismen correct te laten plaats vinden zijn een omgevingstemperatuur van tenminste 15⁰C en maximaal 30⁰C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en maximaal 80% van vereist. Bij afwijking van deze voorgeschreven temperatuur of relatieve vochtigheid kan onvolledige vernetting en/of vochtinsluitingen in de verflaag plaats vinden. Door onvolledige vernetting is de vloer minder slijtvast en kan gaan craqueleren. Vochtinsluitingen kunnen zich uiten als witte vlekken in de verflaag welke niet weggaan door schoonmaken.

Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Lichte belasting    Volledige belasting
10ºC 60% rv    24 uur                3 dagen                7 dagen
20ºC 60% rv    14 uur                36 uur                   5 dagen
30ºC 60% rv    12 uur                24 uur                   4 dagen

Systeemopbouw

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PRO EP epoxy systeem:
Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 2,5 kg/m2 Verochem PRO EP 425 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 740 2 lagen topcoating

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PRO PU polyurethaan systeem:
Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 3 kg/m2 Verochem PRO PU 440/460 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 740 2 lagen topcoating
Top*** 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 715 2 lagen topcoating

***Bij donkere kleuren wordt het aanbevolen af te lakken met een laag transparante Verochem PRO PU 715 Topcoating. Krassen zullen dan minder opvallen.

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO PU 740 A-comp NL
MSDS Verochem PRO PU 740 B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO PU 740 Mat resulteert in een matte en slijtvaste toplaag met optimum cleaning voor Verochem vloersystemen. Deze topcoating is UV bestendig en zodra deze is uitgehard krijgt uw vloer een matte uitstraling. Deze topcoating wordt toegepast voor het verzegelen van Verochem vloersystemen en als duurzame bescherming voor decoratieve Verochem vloersystemen bij lichte belasting.

Eigenschappen

Verochem PRO PU 740 Mat is oplosmiddelvrij, watergedragen, reukarm, gemakkelijk te verwerken met kwast en verfroller, heeft een goede chemische bestendigheid, is weinig vergelend, kras en slijtvast en makkelijk te reinigen.

Glans en kleur*: Mat wanneer uitgehard. Zonlicht kan de kleur beïnvloeden. Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag. Let op: I.v.m. mogelijk kleurverschil adviseren wij altijd om producten uit dezelfde charge op één vloer te appliceren.

*Gebaseerd op kleurenwaaier RAL K7 CLASSIC. Bij 1 en 5 kg charges (monsterset) is kleurafwijiking t.o.v. de kleurenwaaier mogelijk.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Epoxy, Polyurethaan

Inhoud: 5Kg, 10Kg

Kleur: RAL, NCS

Verbruik: 0,12-0,15Kg per/m2

Technische gegevens

Dichtheid: 1,3 kg/liter
Vaste stof gehalte: ca. 42 %
Mengverhouding 85,2 delen A-comp. en 14,8 delen B-comp.
Verdunning: geen
Aanbevolen verbruik: 125 – 150 g/m² (per laag)
Verwerkingstijd: ca. 2 uur
Let op: einde van potlife is niet zichtbaar
Verwerken bij: 15⁰C – 30⁰C ; 15% – 80% RV
Stofdroog: na 6 uur
Licht beloopbaar: na 16 uur
Overschilderbaar: na 6 uur
Mechanisch belastbaar: na 3 dagen
Chemisch belastbaar: na 7 dagen
Vorstbestendig: nee
Slijtvastheid (Taber): 35 mg (CS10 wiel/10N/1000 omw.)
*Gemeten bij 20°C en 65% RV

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Voorbereiding Let op, goed ventileren om condensvorming te voorkomen (voorkom tocht, geen deuren en ramen tegen over elkaar open zetten) tijdens de verwerking en uitharding. Zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid de 80% niet overschrijdt en een ondergrond temperatuur van minstens 10⁰C en tenminste 3⁰C boven het dauwpunt. Na de ondergrond getest te hebben op hechting, deze licht en gelijkmatig opschuren. De vloer in zijn geheel droog, schoon en vetvrij maken. Muren, kolommen plinten beschermen tegen spatten.

Menging

Om het risico van niet goed geëmulgeerde massa te minimaliseren is het van belang dat componenten A en B beide goed en zorgvuldig gemengd worden. Belangrijk: Component B onder roeren aan component A toevoegen. (mechanisch roeren met een mengsnelheid 300 – 500 r.p.m.) Hierna mengsel nog ca. 3 minuten mechanisch zeer goed mengen tot een homogene massa. Let op! In slecht gemengde materialen kunnen zich kleine klontjes bevinden, deze lagen harden slecht uit, blijven kleverig en vervuilen snel.

Verwerking

Topcoating vanuit een emmer op de vloer opzetten met een brede (25 cm en een poolhoogte van circa 12 mm) vachtroller. Kanten opzetten met een kwast en doorrollen met een 10 cm brede vachtroller. Werk maximaal 5-10 minuten vooruit op de brede roller voor de grote vlakken om zichtbare rollerbanen en aanzetten te voorkomen. Werk met de brede roller vanuit de emmer en breng de coating haaks op de rolrichting aan met een verbruik van circa 120 gram/m². Werk zonder eerder aangebrachte delen te overlappen.

Rol direct in de rolrichting na en neem de roller op in het eerder aangebrachte vlak. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Bij grotere vloeroppervlakten dient men, om aanzetten te voorkomen, met meerdere personen te werken. Zuigende (geschuurde) vloerdelen coaten alvorens de gehele vloer te behandelen. Altijd nat in nat en werken binnen de pot-life. Lichte moeilijk dekkende kleuren moeten in 2 lagen worden aangebracht. Dit geldt ook voor projecten waarbij kleur van de basis laag sterk in kleur afwijkt van de Verochem PRO PU 740. Bij voorkeur de Verochem PRO PU 740 in twee lagen binnen 24 uur aanbrengen.

Droging

Coating hard uit met een dubbel uithardingsmechanisme (verdamping en vernetting). Om beide mechanismen correct te laten plaats vinden zijn een omgevingstemperatuur van tenminste 15⁰C en maximaal 30⁰C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en maximaal 80% van vereist. Bij afwijking van deze voorgeschreven temperatuur of relatieve vochtigheid kan onvolledige vernetting en/of vochtinsluitingen in de verflaag plaats vinden. Door onvolledige vernetting is de vloer minder slijtvast en kan gaan craqueleren. Vochtinsluitingen kunnen zich uiten als witte vlekken in de verflaag welke niet weggaan door schoonmaken.

Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Lichte belasting    Volledige belasting
10ºC 60% rv    24 uur                3 dagen                7 dagen
20ºC 60% rv    14 uur                36 uur                   5 dagen
30ºC 60% rv    12 uur                24 uur                   4 dagen

Systeemopbouw

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PRO EP epoxy systeem:
Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 2,5 kg/m2 Verochem PRO EP 425 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 740 2 lagen topcoating

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PRO PU polyurethaan systeem:
Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 3 kg/m2 Verochem PRO PU 440/460 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 740 2 lagen topcoating
Top*** 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 715 2 lagen topcoating

***Bij donkere kleuren wordt het aanbevolen af te lakken met een laag transparante Verochem PRO PU 715 Topcoating. Krassen zullen dan minder opvallen.

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO PU 740 A-comp NL
MSDS Verochem PRO PU 740 B-comp NL