Verochem PRO PU 720 UV Mat

Adviesprijs

v.a.  228,00 Excl. 21% btw

Verochem PRO PU 720 UV Mat is een 2 component, transparante, watergedragen polyurethaan topcoating en deze vervangt de Verochem PRO PU 715 UV Mat.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO PU 720 UV Mat resulteert in een ultra matte en slijtvaste toplaag met optimum cleaning voor Verochem vloersystemen. Deze toplaag Verochem PRO PU 720 UV is uitermate UV bestendig en zodra deze uitgehard is krijgt uw vloer een ultra matte en transparant uiterlijk.

Eigenschappen

Verochem PRO PU 720 UV Mat resulteert in een ultra matte afwerking, is watergedragen, reukarm, oplosmiddelvrij (conform BREEAM eis) en heeft een goede UV-bestendigheid. Deze topcoating is gemakkelijk verwerkbaar met een kwast of roller, heeft een goede smet en chemische bestendigheid, is goed en eenvoudig reinigbaar en voldoet aan brandklasse NEN EN 13501-1: Bfl – s1. Daarnaast is deze topcoating slijtvast en heeft deze een goede bestandheid tegen schoenzolen (Black Heel Resistance).

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Epoxy, Polyurethaan

Inhoud: 5Kg, 10Kg

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 0,20Kg per/m2

Dichtheid: 1,06 kg/liter
Vaste stof gehalte: ca. 35 %
Mengverhouding: 5Kg set = 4,08 delen A-comp. en 0,92 delen B-comp. 10Kg set = 8,16 delen A-comp. en 1,84 delen B-comp.
Verdunning: geen
Aanbevolen verbruik: 200 g/m² (100 g/m² per laag)
Verwerkingstijd: ca. 2 uur
Verwerken bij: 15⁰C – 30⁰C ; 15% – 80% RV
Stofdroog: na 4 uur
Licht beloopbaar: na 16 uur
Overschilderbaar: na 4 uur (binnen 24 uur de volgende laag aanbrengen)
Mechanisch belastbaar: na 3 dagen
Chemisch belastbaar: na 7 dagen
Vorstbestendig: nee
Slijtvastheid (Taber): 25 mg (CS10 wiel/10N/1000 omw.)
*Gemeten bij 20°C en 65% RV

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Na de ondergrond getest te hebben op hechting, deze licht en gelijkmatig opschuren zonder krassen in de ondervloer te maken; krassen kunnen wellicht zichtbaar blijven.

Voorbereiding

Let op, goed ventileren om condensvorming te voorkomen (voorkom tocht; geen deuren en ramen tegen over elkaar open zetten) tijdens de verwerking en uitharding. Zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid de 75% niet overschrijdt en een ondergrond temperatuur van minstens 10⁰C en tenminste 3⁰C boven het dauwpunt. Bij wisselende luchtvochtigheid, temperatuur, luchtstroom en laagdikte kan verschil in glansgraad optreden.

Menging

Voeg de volledige hoeveelheid van component B onder roeren en gelijkmatig toe aan component A, en roer het geheel machinaal gedurende 2 minuten tot een homogeen mengsel. Even laten staan (5 – 10 minuten) alvorens te verwerken. Let op! Bij niet mechanisch mengen kan ten gevolge van slecht roeren velletjes en/of kleine klontjes in het materiaal bevinden. Alleen door nogmaals langer en stevig/fors roeren kunnen deze verdwijnen.

Verwerking

Verochem PRO PU 720 UV Mat vanuit een emmer rechtstreeks op de vloer opzetten met een brede microvezel roller (25 cm en een poolhoogte van circa 12 mm). Randen opzetten met een kwast en doorrollen met een 10 cm brede microvezel roller. Werk maximaal 5 minuten vooruit voor de grote vlakken om zichtbare rollerbanen en aanzetten te voorkomen. Coating aanbrengen met een verbruik van 75 – 100 gram/m². Geforceerde droging vermijden tijdens aanbrengen. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Altijd nat in nat en werken binnen de pot-life. Verochem PRO PU 720 UV Mat in twee lagen binnen 24 uur aanbrengen. Door toevoeging van 2,5% pp korrel in de 1ste laag is antislip afwerking mogelijk. 2de Laag zonder pp korrel overrollen.

Droging

Verochem PRO PU 720 UV Mat hard uit met een dubbel uithardingsmechanisme (verdamping en vernetting). Om beide mechanismen correct te laten plaats vinden zijn een omgevingstemperatuur van tenminste 15⁰C en maximaal 30⁰C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en maximaal 80% van vereist. Bij afwijking van deze voorgeschreven temperatuur of relatieve vochtigheid kan onvolledige vernetting en/of vochtinsluitingen in de verflaag plaats vinden. Door onvolledige vernetting is de vloer minder slijtvast en kan gaan craqueleren. Vochtinsluitingen kunnen zich uiten als witte vlekken in de verflaag welke niet weggaan door schoonmaken.

Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Lichte belasting    Volledige belasting
20ºC / 60% rv  16 uur                72 uur                    7 dagen

Systeemopbouw

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PRO EP epoxy systeem:
Impregneer 0,3 – 0,5 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,5 – 1,5 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 2,5 kg/m2 Verochem PRO EP 425 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 720 UV Mat 2 lagen topcoating

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PUC aromatisch polyurethaan systeem:
Impregneer 0,3 – 0,5 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,5 – 1,5 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 3 kg/m2 Verochem PRO PU 460 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 720 UV Mat 2 lagen topcoating

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking. Product is niet vorstbestendig.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO PU 715 M A-comp NL
MSDS Verochem PRO PU 715 M B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO PU 720 UV Mat resulteert in een ultra matte en slijtvaste toplaag met optimum cleaning voor Verochem vloersystemen. Deze toplaag Verochem PRO PU 720 UV is uitermate UV bestendig en zodra deze uitgehard is krijgt uw vloer een ultra matte en transparant uiterlijk.

Eigenschappen

Verochem PRO PU 720 UV Mat resulteert in een ultra matte afwerking, is watergedragen, reukarm, oplosmiddelvrij (conform BREEAM eis) en heeft een goede UV-bestendigheid. Deze topcoating is gemakkelijk verwerkbaar met een kwast of roller, heeft een goede smet en chemische bestendigheid, is goed en eenvoudig reinigbaar en voldoet aan brandklasse NEN EN 13501-1: Bfl – s1. Daarnaast is deze topcoating slijtvast en heeft deze een goede bestandheid tegen schoenzolen (Black Heel Resistance).

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Epoxy, Polyurethaan

Inhoud: 5Kg, 10Kg

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 0,20Kg per/m2

Dichtheid: 1,06 kg/liter
Vaste stof gehalte: ca. 35 %
Mengverhouding: 5Kg set = 4,08 delen A-comp. en 0,92 delen B-comp. 10Kg set = 8,16 delen A-comp. en 1,84 delen B-comp.
Verdunning: geen
Aanbevolen verbruik: 200 g/m² (100 g/m² per laag)
Verwerkingstijd: ca. 2 uur
Verwerken bij: 15⁰C – 30⁰C ; 15% – 80% RV
Stofdroog: na 4 uur
Licht beloopbaar: na 16 uur
Overschilderbaar: na 4 uur (binnen 24 uur de volgende laag aanbrengen)
Mechanisch belastbaar: na 3 dagen
Chemisch belastbaar: na 7 dagen
Vorstbestendig: nee
Slijtvastheid (Taber): 25 mg (CS10 wiel/10N/1000 omw.)
*Gemeten bij 20°C en 65% RV

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Na de ondergrond getest te hebben op hechting, deze licht en gelijkmatig opschuren zonder krassen in de ondervloer te maken; krassen kunnen wellicht zichtbaar blijven.

Voorbereiding

Let op, goed ventileren om condensvorming te voorkomen (voorkom tocht; geen deuren en ramen tegen over elkaar open zetten) tijdens de verwerking en uitharding. Zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid de 75% niet overschrijdt en een ondergrond temperatuur van minstens 10⁰C en tenminste 3⁰C boven het dauwpunt. Bij wisselende luchtvochtigheid, temperatuur, luchtstroom en laagdikte kan verschil in glansgraad optreden.

Menging

Voeg de volledige hoeveelheid van component B onder roeren en gelijkmatig toe aan component A, en roer het geheel machinaal gedurende 2 minuten tot een homogeen mengsel. Even laten staan (5 – 10 minuten) alvorens te verwerken. Let op! Bij niet mechanisch mengen kan ten gevolge van slecht roeren velletjes en/of kleine klontjes in het materiaal bevinden. Alleen door nogmaals langer en stevig/fors roeren kunnen deze verdwijnen.

Verwerking

Verochem PRO PU 720 UV Mat vanuit een emmer rechtstreeks op de vloer opzetten met een brede microvezel roller (25 cm en een poolhoogte van circa 12 mm). Randen opzetten met een kwast en doorrollen met een 10 cm brede microvezel roller. Werk maximaal 5 minuten vooruit voor de grote vlakken om zichtbare rollerbanen en aanzetten te voorkomen. Coating aanbrengen met een verbruik van 75 – 100 gram/m². Geforceerde droging vermijden tijdens aanbrengen. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Altijd nat in nat en werken binnen de pot-life. Verochem PRO PU 720 UV Mat in twee lagen binnen 24 uur aanbrengen. Door toevoeging van 2,5% pp korrel in de 1ste laag is antislip afwerking mogelijk. 2de Laag zonder pp korrel overrollen.

Droging

Verochem PRO PU 720 UV Mat hard uit met een dubbel uithardingsmechanisme (verdamping en vernetting). Om beide mechanismen correct te laten plaats vinden zijn een omgevingstemperatuur van tenminste 15⁰C en maximaal 30⁰C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en maximaal 80% van vereist. Bij afwijking van deze voorgeschreven temperatuur of relatieve vochtigheid kan onvolledige vernetting en/of vochtinsluitingen in de verflaag plaats vinden. Door onvolledige vernetting is de vloer minder slijtvast en kan gaan craqueleren. Vochtinsluitingen kunnen zich uiten als witte vlekken in de verflaag welke niet weggaan door schoonmaken.

Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Lichte belasting    Volledige belasting
20ºC / 60% rv  16 uur                72 uur                    7 dagen

Systeemopbouw

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PRO EP epoxy systeem:
Impregneer 0,3 – 0,5 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,5 – 1,5 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 2,5 kg/m2 Verochem PRO EP 425 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 720 UV Mat 2 lagen topcoating

Richtlijn voor vloerafwerking Verochem PUC aromatisch polyurethaan systeem:
Impregneer 0,3 – 0,5 kg/m2 Verochem PRO EP 110 Epoxyprimer
Nivelleer 0,5 – 1,5 kg/m2 Verochem PRO EP 410 Schraaplaag
Vloer 3 kg/m2 Verochem PRO PU 460 Gietlaag
Top 0,2 kg/m2 Verochem PRO PU 720 UV Mat 2 lagen topcoating

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden. Opslag tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking. Product is niet vorstbestendig.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO PU 715 M A-comp NL
MSDS Verochem PRO PU 715 M B-comp NL