Verochem PRO PU 10 Metaalcoating

Adviesprijs

v.a.  50,00 Excl. 21% btw

Verochem PRO PU 10 Metaalcoating is een universeel toepasbare polyurethaan metaalcoating maar ook geschikt voor toepassing op hout en beton.

Meer producten van Verochem

Beschrijving

Verochem PRO PU 10 Metaalcoating is geschikt voor bijna alle metalen en bezit zeer goede roestwerende eigenschappen. Verochem PRO PU 10 Metaalcoating wordt toegepast op staalconstructies, containers, laadkleppen van vrachtwagens, landbouwvoertuigen, enz. Deze metaalcoating is verkrijgbaar in RAL 7035 Lichtgrijs, RAL 7046 Telegrijs 2, RAL 7015 Leigrijs, RAL 9010 Zuiver wit en RAL 9005 Gitzwart. Let op: kleurnummers zijn bij benadering en kunnen afwijken per productie batch.

Eigenschappen

Verochem PRO PU 10 Metaalcoating biedt langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en heeft een super hechting op metaal, beton en hout. Deze metaalcoating blijft flexibel, is slijtvast en snel en eenvoudig aan te brengen, heeft een snelle droging, zeer hoge dekking en resulteert in een half-glanzende uitstraling.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Metaal, Beton, Hout

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Lichtgrijs, Middengrijs, Donkergrijs, Wit, Zwart

Verbruik: 10m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Het staal dient droog, schoon en voldoende ruw te zijn. Vet, olie, roest, stof en overige verontreinigingen eerst geheel verwijderen met een daarvoor geschikt middel. De eerste laag op kaal staal 5-10% verdund aanbrengen met een stugge kwast. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen met een kortharige vachtroller of verfspuitapparatuur. Droogtijd handdroog: na ca. 6 – 8 uur bij 20ºC. Hanteerbaar: na ca. 12 uur bij 20ºC. Volledig uitgehard: na 24 uur bij 20ºC. Overschilderbaar Na ca. 6 – 8 uur bij 20ºC.

Opslag: Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Beschrijving

Verochem PRO PU 10 Metaalcoating is geschikt voor bijna alle metalen en bezit zeer goede roestwerende eigenschappen. Verochem PRO PU 10 Metaalcoating wordt toegepast op staalconstructies, containers, laadkleppen van vrachtwagens, landbouwvoertuigen, enz. Deze metaalcoating is verkrijgbaar in RAL 7035 Lichtgrijs, RAL 7046 Telegrijs 2, RAL 7015 Leigrijs, RAL 9010 Zuiver wit en RAL 9005 Gitzwart. Let op: kleurnummers zijn bij benadering en kunnen afwijken per productie batch.

Eigenschappen

Verochem PRO PU 10 Metaalcoating biedt langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en heeft een super hechting op metaal, beton en hout. Deze metaalcoating blijft flexibel, is slijtvast en snel en eenvoudig aan te brengen, heeft een snelle droging, zeer hoge dekking en resulteert in een half-glanzende uitstraling.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Metaal, Beton, Hout

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Lichtgrijs, Middengrijs, Donkergrijs, Wit, Zwart

Verbruik: 10m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Het staal dient droog, schoon en voldoende ruw te zijn. Vet, olie, roest, stof en overige verontreinigingen eerst geheel verwijderen met een daarvoor geschikt middel. De eerste laag op kaal staal 5-10% verdund aanbrengen met een stugge kwast. Volgende lagen 0-5% verdund aanbrengen met een kortharige vachtroller of verfspuitapparatuur. Droogtijd handdroog: na ca. 6 – 8 uur bij 20ºC. Hanteerbaar: na ca. 12 uur bij 20ºC. Volledig uitgehard: na 24 uur bij 20ºC. Overschilderbaar Na ca. 6 – 8 uur bij 20ºC.

Opslag: Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.