Verochem PRO EP 550 Epoxy Rolcoating

Adviesprijs

v.a.  123,12 Excl. 21% btw

Verochem PRO EP 550 Epoxy Rolcoating is een twee componenten, watergedragen en zeer weinig vergelende epoxy rolcoating.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO EP 550 Epoxy Rolcoating wordt toegepast als duurzame en naadloze vloer- en wandafwerking op beton, steen, anhydriet en hout zoals MDF. Deze watergedragen epoxy rolcoating is zeer geschikt voor toepassingen in ruimtes waarin het werken met oplosmiddelhoudende coatings niet is toegestaan, zoals bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 550 Epoxy Rolcoating is watergedragen en oplosmiddelvrij, reuk arm, niet ontvlambaar en weinig vergelend. Deze epoxy rolcoating is gemakkelijk te verwerken met kwast en verfrol, heeft een goede chemische bestendigheid, waarneembare pot-life, lange verwerkingstijd, hoog vaste stof gehalte en is slijtvast en waterdamp doorlatend.

Glans en kleur*: Zijdeglans na uitharding. Zonlicht kan de kleur beïnvloeden. Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag. Let op: I.v.m. mogelijk kleurverschil adviseren wij altijd om producten uit dezelfde charge op één vloer te appliceren.

*Gebaseerd op kleurenwaaier RAL K7 CLASSIC. Bij 1 en 5 kg charges (monsterset) is kleurafwijking t.o.v. de kleurenwaaier mogelijk.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Anhydriet, Beton, Cement, Egaline, Epoxy, Gips, Hout, Kalkzandsteen, MDF, Steen

Inhoud: 5Kg, 10Kg, 20Kg

Kleur: RAL, NCS

Verbruik: 0,15-0,25Kg per/m2

Verdunning: Water

Dichtheid: 1,7 kg/liter
Vaste stof gehalte: ca. 75 gew/%
Mengverhouding: 25 delen A-comp. en 75 delen B-comp.
Verdunning: water (maximaal 20%)
Aanbevolen droge laagdikte: 60 Mu
Pot-life: ca. 120 minuten bij 10°C, ca. 60 minuten bij 20°C en ca. 30 minuten bij 30°C
Slijtvastheid: Taber 1 kg CS 17 1000 omw. ca. 135 mg

Praktisch rendement: Droge laagdikte 60 micrometer: 10 m² / liter ≅ 150 g/m² (verdund met 20% water)
Verbruik 150 tot 250 g/m²; afhankelijk van de ondergrond

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton en andere steenachtige ondergrond dienen vrij te zijn van cementhuid, loszittende delen, stof, vet, vuil en ander schadelijke bestanddelen. Beton dient 28 dagen oud te zijn met een vochtgehalte <4%. Bij gebruik van ontvettende middelen, de ondergrond goed nawassen met schoon (leiding)water. Gaten voorbehandelen en beschadigingen opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel. Oude tweecomponenten-lagen goed opruwen (mat slijpen) alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen. Bij twijfel over het type oude verflaag, altijd eerst een proefvlak opzetten. Gladde en dicht gevlinderde oppervlakken moeten worden aangestraald of mechanisch te worden opgeruwd om een schoon oppervlak, en voldoende hechtsterkte te verkrijgen. Bij stoffige ondergronden grondig stofzuigen.

Kwaliteit ondergrond

Ondergrond mag niet onderhevig zijn aan optrekkend vocht, moet druk- en vormvast en blijvend droog zijn. Minimale hechtsterkte van de ondergrond 1 N/mm². Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

De cementgebonden ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel een Karstenproef uitvoeren. Let op: goed ventileren (voorkom tocht) tijdens de verwerking. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet overschrijdt en de ondergrond temperatuur tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt.

Verwerkingstijd

Bij 10ºC ca. 40 minuten
Bij 20ºC ca. 20 minuten
Bij 30ºC ca. 10 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C en maximaal +30°C. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en onvoldoende ventileren verhogen de kans op vochtinsluitingen, (plaatselijk) slechte doorharding en witte /doffe plekken.

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (harder). Grondig mechanisch mengen gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel van één kleur gevormd wordt. Voeg nu, gedurende roeren, in kleine hoeveelheden (porties) maximaal 20 gewichtsprocenten koud (leiding) water toe, zodat met een vachtroller kan worden gewerkt. Het water op een andere manier toevoegen heeft nadelige invloed op de kwaliteit van het product! Slecht vermengde materialen harden slecht uit, blijven kleverig en vervuilen snel. Verochem PRO EP 550 dient elektrisch gemengd te worden op matige snelheid. Luchtinslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Verwerking

Product in egale en regelmatige banen aanbrengen en na-rollen met behulp van een brede epoxyroller. Het besnijden van de kanten gelijkmatig in het werk opnemen. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Rol gelijkmatig en niet te dik. Bij grotere vloeroppervlakten dient men, om aanzetten te voorkomen, met meerdere personen te werken. De tweede laag kan worden aangebracht zodra de eerste laag beloopbaar is.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Volledige belasting
10⁰C                16 uur                10 dagen
20⁰C                13 uur                 7 dagen
30⁰C                10 uur                 5 dagen
Waarden zijn bij benadering en kunnen beïnvloedt worden door veranderende omgevingscondities.

Overlagen

Bij 10ºC na 16 uur
Bij 20ºC na 13 uur
Bij 30ºC na 8 uur

Systeemopbouw

Vloeren: Cement gebonden 2 à 3 lagen Verochem PRO EP 550, Anhydriet 2 lagen Verochem PRO EP 550

Wanden: Kalkzandsteen 3 lagen Verochem PRO EP 550

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 550 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 550 B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO EP 550 Epoxy Rolcoating wordt toegepast als duurzame en naadloze vloer- en wandafwerking op beton, steen, anhydriet en hout zoals MDF. Deze watergedragen epoxy rolcoating is zeer geschikt voor toepassingen in ruimtes waarin het werken met oplosmiddelhoudende coatings niet is toegestaan, zoals bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 550 Epoxy Rolcoating is watergedragen en oplosmiddelvrij, reuk arm, niet ontvlambaar en weinig vergelend. Deze epoxy rolcoating is gemakkelijk te verwerken met kwast en verfrol, heeft een goede chemische bestendigheid, waarneembare pot-life, lange verwerkingstijd, hoog vaste stof gehalte en is slijtvast en waterdamp doorlatend.

Glans en kleur*: Zijdeglans na uitharding. Zonlicht kan de kleur beïnvloeden. Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag. Let op: I.v.m. mogelijk kleurverschil adviseren wij altijd om producten uit dezelfde charge op één vloer te appliceren.

*Gebaseerd op kleurenwaaier RAL K7 CLASSIC. Bij 1 en 5 kg charges (monsterset) is kleurafwijking t.o.v. de kleurenwaaier mogelijk.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Anhydriet, Beton, Cement, Egaline, Epoxy, Gips, Hout, Kalkzandsteen, MDF, Steen

Inhoud: 5Kg, 10Kg, 20Kg

Kleur: RAL, NCS

Verbruik: 0,15-0,25Kg per/m2

Verdunning: Water

Dichtheid: 1,7 kg/liter
Vaste stof gehalte: ca. 75 gew/%
Mengverhouding: 25 delen A-comp. en 75 delen B-comp.
Verdunning: water (maximaal 20%)
Aanbevolen droge laagdikte: 60 Mu
Pot-life: ca. 120 minuten bij 10°C, ca. 60 minuten bij 20°C en ca. 30 minuten bij 30°C
Slijtvastheid: Taber 1 kg CS 17 1000 omw. ca. 135 mg

Praktisch rendement: Droge laagdikte 60 micrometer: 10 m² / liter ≅ 150 g/m² (verdund met 20% water)
Verbruik 150 tot 250 g/m²; afhankelijk van de ondergrond

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton en andere steenachtige ondergrond dienen vrij te zijn van cementhuid, loszittende delen, stof, vet, vuil en ander schadelijke bestanddelen. Beton dient 28 dagen oud te zijn met een vochtgehalte <4%. Bij gebruik van ontvettende middelen, de ondergrond goed nawassen met schoon (leiding)water. Gaten voorbehandelen en beschadigingen opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel. Oude tweecomponenten-lagen goed opruwen (mat slijpen) alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen. Bij twijfel over het type oude verflaag, altijd eerst een proefvlak opzetten. Gladde en dicht gevlinderde oppervlakken moeten worden aangestraald of mechanisch te worden opgeruwd om een schoon oppervlak, en voldoende hechtsterkte te verkrijgen. Bij stoffige ondergronden grondig stofzuigen.

Kwaliteit ondergrond

Ondergrond mag niet onderhevig zijn aan optrekkend vocht, moet druk- en vormvast en blijvend droog zijn. Minimale hechtsterkte van de ondergrond 1 N/mm². Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

De cementgebonden ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel een Karstenproef uitvoeren. Let op: goed ventileren (voorkom tocht) tijdens de verwerking. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet overschrijdt en de ondergrond temperatuur tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt.

Verwerkingstijd

Bij 10ºC ca. 40 minuten
Bij 20ºC ca. 20 minuten
Bij 30ºC ca. 10 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C en maximaal +30°C. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en onvoldoende ventileren verhogen de kans op vochtinsluitingen, (plaatselijk) slechte doorharding en witte /doffe plekken.

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (harder). Grondig mechanisch mengen gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel van één kleur gevormd wordt. Voeg nu, gedurende roeren, in kleine hoeveelheden (porties) maximaal 20 gewichtsprocenten koud (leiding) water toe, zodat met een vachtroller kan worden gewerkt. Het water op een andere manier toevoegen heeft nadelige invloed op de kwaliteit van het product! Slecht vermengde materialen harden slecht uit, blijven kleverig en vervuilen snel. Verochem PRO EP 550 dient elektrisch gemengd te worden op matige snelheid. Luchtinslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Verwerking

Product in egale en regelmatige banen aanbrengen en na-rollen met behulp van een brede epoxyroller. Het besnijden van de kanten gelijkmatig in het werk opnemen. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Rol gelijkmatig en niet te dik. Bij grotere vloeroppervlakten dient men, om aanzetten te voorkomen, met meerdere personen te werken. De tweede laag kan worden aangebracht zodra de eerste laag beloopbaar is.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Volledige belasting
10⁰C                16 uur                10 dagen
20⁰C                13 uur                 7 dagen
30⁰C                10 uur                 5 dagen
Waarden zijn bij benadering en kunnen beïnvloedt worden door veranderende omgevingscondities.

Overlagen

Bij 10ºC na 16 uur
Bij 20ºC na 13 uur
Bij 30ºC na 8 uur

Systeemopbouw

Vloeren: Cement gebonden 2 à 3 lagen Verochem PRO EP 550, Anhydriet 2 lagen Verochem PRO EP 550

Wanden: Kalkzandsteen 3 lagen Verochem PRO EP 550

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 550 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 550 B-comp NL