Verochem PRO EP 510 Epoxy Rolcoating

Adviesprijs

v.a.  117,75 Excl. 21% btw

Verochem PRO EP 510 Epoxy Rolcoating is een twee componenten oplosmiddelvrije rolcoating op basis van epoxyhars.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO EP 510 Epoxy Rolcoating wordt toegepast als duurzame en naadloze industriële vloerafwerking, chemische bestendig maken van minerale ondergronden, stofvrij maken van vloeren, slijtvast maken van vloeren, antislip maken van vloeren en ter verfraaiing van cement- en gipsgebonden ondergronden.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 510 Epoxy Rolcoating is oplosmiddelvrij en reukarm, heeft een goede chemische en mechanische bestendigheid, is slijtvast, goed reinigbaar en vloeistof dicht. Deze epoxy rolcoating laat zich gemakkelijk verwerken, is bestand tegen weekmakers in autobanden en een antislip afwerking is mogelijk.

Glans en kleur*: Glanzend na uitharding. Zonlicht kan de kleur beïnvloeden. Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag. Let op: I.v.m. mogelijk kleurverschil adviseren wij altijd om producten uit dezelfde charge op één vloer te appliceren.

*Gebaseerd op kleurenwaaier RAL K7 CLASSIC. Bij 1 en 5 kg charges (monsterset) is kleurafwijking t.o.v. de kleurenwaaier mogelijk.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Aluminium, Beton, Cement, Egaline, Epoxy, Staal

Inhoud: 6Kg, 12Kg

Kleur: RAL, NCS

Verbruik: 0,33Kg per/m2/200mu

Soortelijke massa: 1,65 kg/liter
Vaste stof gehalte: 100%
Mengverhouding: 5 delen A-comp. en 1 deel B-comp.
Aanbevolen laagdikte: tenminste 200 µm per laag**
Druksterkte: >60 N/mm²
Hechtsterkte: >1,6 N/mm² beton, circa 15 N/mm² staal, circa 9 N/mm² aluminium
Uitzakresistentie: < 180 µm
Verwerkbaarheid: 25 minuten bij 20°C, 20 minuten bij 25°C
Slijtvastheid: Taber 1 kg ca 95 mg bij 1000 omwentelingen, wiel CS 17
**Bij dunne laagdikte wordt de ondergrond sterk geaccentueerd.

Praktisch rendement: Voor een theoretische droge laagdikte van 200µm dient circa 330g/m² aangebracht te worden.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton, zand cement en andere minerale ondergronden mechanisch reinigen d.m.v. stralen en/of schuren met een diamant slijper. Ondergrond dient opgeruwd en vrij van cementhuid te zijn om een goede hechting te verkrijgen. Gaten en beschadigingen voorbehandelen, en opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel. Ondergrond voorbehandelen met Verochem PRO EP 110 Epoxy Primer.

Staal en aluminium: Ondergrond stralen, dan schoon, droog en vetvrij maken. Kwaliteit ondergrond De ondergrond moet blijvend schoon droog en stofvrij zijn. Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm².

Vochtgehalte ondergrond: <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

Vochtgehalte ondergrond <4%. De relatieve luchtvochtigheid mag de 80% niet overschrijden. Vereiste ondergrond temperatuur minimaal 10°C, en tenminste 3°C boven het dauwpunt.

Verwerkingstijd

Bij 10°C ca. 35 minuten
Bij 20°C ca. 25 minuten
Bij 30°C ca. 15 minuten
Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C en maximaal +30°C.

Omgevingstemperatuur zo min mogelijk variëren tijdens het uitharden. Lage temperaturen / hoge luchtvochtigheid en/of werken beneden het dauwpunt verhoogt de kans op carbamaat vorming (wit uitslaan van de coating) ten gevolge van amine blushing.

Menging

Allereerst component A (hars) goed oproeren. Daarna component B (verharder) volledig in de verpakking van component A toevoegen en mechanisch mengen gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel van één kleur. Om zeker te zijn van volledige menging, na mengen het materiaal overgieten in een schoon mengblik en nogmaals kort roeren. Mengverhouding A : B = 5 : 1 in gewichtsdelen. Verochem PRO EP 510 elektrisch mengen op lage snelheid. Luchtinslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Verwerking

Giet Verochem PRO EP 510 uit het blik en verdeel het met een wisser of spaan gelijkmatig over de vloer. Vervolgens het materiaal kruislings na-rollen met behulp van een epoxy roller. Niet rollen in vakken, maar werk door kruislings na-rollen in elkaar opnemen. Het besnijden van de kanten gelijkmatig in het werk opnemen. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Altijd werken binnen pot-life.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Volledige belasting
10⁰C                48 uur                10 dagen
20⁰C                24 uur                 7 dagen
30⁰C                16 uur                 5 dagen
Waarden zijn bij benadering en kunnen worden beïnvloedt door veranderende omgevingscondities.

Overlagen

Bij 10ºC na 24 uur
Bij 20ºC na 16 uur
Bij 30ºC na 12 uur

Systeemopbouw

Richtlijn voor universele vloerafwerking:
1. Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110
2. Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410
3. Rollen 0,30-0,35 kg/m2 Verochem PRO EP 510

Richtlijn voor vloerafwerking slip vast fijn (R9)
1. Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110
2. Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410
3. Rollaag 0,30-0,35 kg/m2 Verochem PRO EP 510
4. Inmengen 2% Verochem PRO Quartszand 0,1 – 0,3

Richtlijn voor vloerafwerking slip vast grof (R11)
1. Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110
2. Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410
3. Rollaag 0,30-0,35 kg/m2 Verochem PRO EP 510
4. Instrooien 2 kg/m2 Verochem PRO Quartszand 0,2 -0,6
5. Rollaag 0,6 kg/m2 Verochem PRO EP 510

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +0°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 510 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 510 B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO EP 510 Epoxy Rolcoating wordt toegepast als duurzame en naadloze industriële vloerafwerking, chemische bestendig maken van minerale ondergronden, stofvrij maken van vloeren, slijtvast maken van vloeren, antislip maken van vloeren en ter verfraaiing van cement- en gipsgebonden ondergronden.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 510 Epoxy Rolcoating is oplosmiddelvrij en reukarm, heeft een goede chemische en mechanische bestendigheid, is slijtvast, goed reinigbaar en vloeistof dicht. Deze epoxy rolcoating laat zich gemakkelijk verwerken, is bestand tegen weekmakers in autobanden en een antislip afwerking is mogelijk.

Glans en kleur*: Glanzend na uitharding. Zonlicht kan de kleur beïnvloeden. Standaard leverbaar in RAL kleuren. NCS kleuren op aanvraag. Let op: I.v.m. mogelijk kleurverschil adviseren wij altijd om producten uit dezelfde charge op één vloer te appliceren.

*Gebaseerd op kleurenwaaier RAL K7 CLASSIC. Bij 1 en 5 kg charges (monsterset) is kleurafwijking t.o.v. de kleurenwaaier mogelijk.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Aluminium, Beton, Cement, Egaline, Epoxy, Staal

Inhoud: 6Kg, 12Kg

Kleur: RAL, NCS

Verbruik: 0,33Kg per/m2/200mu

Soortelijke massa: 1,65 kg/liter
Vaste stof gehalte: 100%
Mengverhouding: 5 delen A-comp. en 1 deel B-comp.
Aanbevolen laagdikte: tenminste 200 µm per laag**
Druksterkte: >60 N/mm²
Hechtsterkte: >1,6 N/mm² beton, circa 15 N/mm² staal, circa 9 N/mm² aluminium
Uitzakresistentie: < 180 µm
Verwerkbaarheid: 25 minuten bij 20°C, 20 minuten bij 25°C
Slijtvastheid: Taber 1 kg ca 95 mg bij 1000 omwentelingen, wiel CS 17
**Bij dunne laagdikte wordt de ondergrond sterk geaccentueerd.

Praktisch rendement: Voor een theoretische droge laagdikte van 200µm dient circa 330g/m² aangebracht te worden.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton, zand cement en andere minerale ondergronden mechanisch reinigen d.m.v. stralen en/of schuren met een diamant slijper. Ondergrond dient opgeruwd en vrij van cementhuid te zijn om een goede hechting te verkrijgen. Gaten en beschadigingen voorbehandelen, en opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel. Ondergrond voorbehandelen met Verochem PRO EP 110 Epoxy Primer.

Staal en aluminium: Ondergrond stralen, dan schoon, droog en vetvrij maken. Kwaliteit ondergrond De ondergrond moet blijvend schoon droog en stofvrij zijn. Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm².

Vochtgehalte ondergrond: <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

Vochtgehalte ondergrond <4%. De relatieve luchtvochtigheid mag de 80% niet overschrijden. Vereiste ondergrond temperatuur minimaal 10°C, en tenminste 3°C boven het dauwpunt.

Verwerkingstijd

Bij 10°C ca. 35 minuten
Bij 20°C ca. 25 minuten
Bij 30°C ca. 15 minuten
Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C en maximaal +30°C.

Omgevingstemperatuur zo min mogelijk variëren tijdens het uitharden. Lage temperaturen / hoge luchtvochtigheid en/of werken beneden het dauwpunt verhoogt de kans op carbamaat vorming (wit uitslaan van de coating) ten gevolge van amine blushing.

Menging

Allereerst component A (hars) goed oproeren. Daarna component B (verharder) volledig in de verpakking van component A toevoegen en mechanisch mengen gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel van één kleur. Om zeker te zijn van volledige menging, na mengen het materiaal overgieten in een schoon mengblik en nogmaals kort roeren. Mengverhouding A : B = 5 : 1 in gewichtsdelen. Verochem PRO EP 510 elektrisch mengen op lage snelheid. Luchtinslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Verwerking

Giet Verochem PRO EP 510 uit het blik en verdeel het met een wisser of spaan gelijkmatig over de vloer. Vervolgens het materiaal kruislings na-rollen met behulp van een epoxy roller. Niet rollen in vakken, maar werk door kruislings na-rollen in elkaar opnemen. Het besnijden van de kanten gelijkmatig in het werk opnemen. De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurgelijkheid en glansgraad. Altijd werken binnen pot-life.

Belastbaar

Temperatuur    Loopbelasting    Volledige belasting
10⁰C                48 uur                10 dagen
20⁰C                24 uur                 7 dagen
30⁰C                16 uur                 5 dagen
Waarden zijn bij benadering en kunnen worden beïnvloedt door veranderende omgevingscondities.

Overlagen

Bij 10ºC na 24 uur
Bij 20ºC na 16 uur
Bij 30ºC na 12 uur

Systeemopbouw

Richtlijn voor universele vloerafwerking:
1. Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110
2. Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410
3. Rollen 0,30-0,35 kg/m2 Verochem PRO EP 510

Richtlijn voor vloerafwerking slip vast fijn (R9)
1. Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110
2. Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410
3. Rollaag 0,30-0,35 kg/m2 Verochem PRO EP 510
4. Inmengen 2% Verochem PRO Quartszand 0,1 – 0,3

Richtlijn voor vloerafwerking slip vast grof (R11)
1. Impregneer 0,25 kg/m2 Verochem PRO EP 110
2. Nivelleer 0,75 kg/m2 Verochem PRO EP 410
3. Rollaag 0,30-0,35 kg/m2 Verochem PRO EP 510
4. Instrooien 2 kg/m2 Verochem PRO Quartszand 0,2 -0,6
5. Rollaag 0,6 kg/m2 Verochem PRO EP 510

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +0°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 510 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 510 B-comp NL