Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer

Adviesprijs

 261,25 Excl. 21% btw

Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer is een twee componenten watergedragen epoxy primer.

Meer producten van Verochem
EAN: 7442921628667 Artikelnummer: 50000680 Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer wordt toegepast als primer op beton en minerale ondergronden, bestaande epoxy en polyurethaan gietvloeren en coatings, geglazuurde tegels, hout, PVC en steen. Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer wordt ook toegepast voor stofbinding en versteviging van poreuze ondergronden.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer is oplosmiddelvrij en reuk arm, niet ontvlambaar, eenvoudig te verdunnen met water, heeft een lange verwerkbaarheid en is sneldrogend.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Beton, Cement, Epoxy, Hout, Natuursteen, Polyurethaan, PVC, Steen, Tegels

Inhoud: 10Kg

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 0,1-0,15Kg per/m2

Mengverhouding A-comp : B-comp 50 : 50 gewichtsdelen
Verdunning Water (maximaal 50%)

Richtlijn hoeveelheid verdunning:

Beton 50% water
Anhydriet 50% water
Hout 50% water
Tegels 30% water
Natuursteen 30% water

Aanbevolen verbruik 100 – 150 g/m2
Verwerkingstijd 1 uur*
Overlaagbaarheid** bij aanbevolen gebruik Na 1,5 tot 2,5 uur*
Verwerkingstijd 1 uur*
Stofdroog Na 6 uur*
Licht belastbaar Na 12 uur*
*Gemeten bij 20°C en 65% RV
**Bij overlagen met een epoxysysteem, kan de opvolgende laag aangebracht worden als Verochem PRO EP 150 volledig transparant opgedroogd is.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton en andere steenachtige ondergrond dienen vrij te zijn van cementhuid, loszittende delen, stof, vet, vuil en ander schadelijke bestanddelen. Beton dient 28 dagen oud te zijn met een vochtgehalte <4%. Bij gebruik van ontvettende middelen, de ondergrond goed nawassen met schoon (leiding)water. Gaten voorbehandelen en beschadigingen opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel. Oude tweecomponenten-lagen goed opruwen (mat slijpen) alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen. Bij twijfel over het type oude verflaag, altijd eerst een proefvlak opzetten. Gladde en dicht gevlinderde oppervlakken moeten worden aangestraald of mechanisch te worden opgeruwd om een schoon oppervlak, en voldoende hechtsterkte te verkrijgen. Bij stoffige ondergronden grondig stofzuigen.

Kwaliteit ondergrond

Ondergrond moet druk- en vormvast en blijvend droog zijn.
Minimale hechtsterkte van de ondergrond 1 N/mm².
Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode.
Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

De cementgebonden ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel een Karstenproef uitvoeren. Let op: goed ventileren (voorkom tocht) tijdens de verwerking. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet overschrijdt en de ondergrond temperatuur tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt.

Verwerkingstijd

Bij 10ºC ca. 80 minuten
Bij 20ºC ca. 60 minuten
Bij 30ºC ca. 45 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C en maximaal +30°C.
Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en onvoldoende ventileren verhogen de kans op vochtinsluitingen, (plaatselijk) slechte doorharding en witte / doffe plekken.

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (harder). Grondig mechanisch mengen gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel van één kleur gevormd wordt. Voeg nu, gedurende roeren, in kleine hoeveelheden (porties) maximaal 50 gewichtsprocenten koud (leiding) water toe, zodat met een vachtroller kan worden gewerkt. Het water op een andere manier toevoegen heeft nadelige invloed op de kwaliteit van het product! Slecht vermengde materialen harden slecht uit en blijven kleverig. Verochem PRO EP 150 dient elektrisch gemengd te worden op matige snelheid. Luchtinslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Verwerking product

Product in egale, regelmatige banen aanbrengen. Bij grotere vloeroppervlakten dient men, om aanzetten te voorkomen, met meerdere personen te werken.

Overlagen

Een opeenvolgende epoxy laag kan worden aangebracht als de Verochem PRO EP 150, volledig transparant opgedroogd is. Onder normale omstandigheden is dit na 1,5 tot 2,5 uur. Zorg voor voldoende ventilatie; hogere luchtvochtigheid en/of lage temperatuur beïnvloedt de droogtijd nadelig.

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 150 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 150 B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer wordt toegepast als primer op beton en minerale ondergronden, bestaande epoxy en polyurethaan gietvloeren en coatings, geglazuurde tegels, hout, PVC en steen. Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer wordt ook toegepast voor stofbinding en versteviging van poreuze ondergronden.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 150 Epoxyprimer is oplosmiddelvrij en reuk arm, niet ontvlambaar, eenvoudig te verdunnen met water, heeft een lange verwerkbaarheid en is sneldrogend.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen

Ondergrond: Beton, Cement, Epoxy, Hout, Natuursteen, Polyurethaan, PVC, Steen, Tegels

Inhoud: 10Kg

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 0,1-0,15Kg per/m2

Mengverhouding A-comp : B-comp 50 : 50 gewichtsdelen
Verdunning Water (maximaal 50%)

Richtlijn hoeveelheid verdunning:

Beton 50% water
Anhydriet 50% water
Hout 50% water
Tegels 30% water
Natuursteen 30% water

Aanbevolen verbruik 100 – 150 g/m2
Verwerkingstijd 1 uur*
Overlaagbaarheid** bij aanbevolen gebruik Na 1,5 tot 2,5 uur*
Verwerkingstijd 1 uur*
Stofdroog Na 6 uur*
Licht belastbaar Na 12 uur*
*Gemeten bij 20°C en 65% RV
**Bij overlagen met een epoxysysteem, kan de opvolgende laag aangebracht worden als Verochem PRO EP 150 volledig transparant opgedroogd is.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton en andere steenachtige ondergrond dienen vrij te zijn van cementhuid, loszittende delen, stof, vet, vuil en ander schadelijke bestanddelen. Beton dient 28 dagen oud te zijn met een vochtgehalte <4%. Bij gebruik van ontvettende middelen, de ondergrond goed nawassen met schoon (leiding)water. Gaten voorbehandelen en beschadigingen opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel. Oude tweecomponenten-lagen goed opruwen (mat slijpen) alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen. Bij twijfel over het type oude verflaag, altijd eerst een proefvlak opzetten. Gladde en dicht gevlinderde oppervlakken moeten worden aangestraald of mechanisch te worden opgeruwd om een schoon oppervlak, en voldoende hechtsterkte te verkrijgen. Bij stoffige ondergronden grondig stofzuigen.

Kwaliteit ondergrond

Ondergrond moet druk- en vormvast en blijvend droog zijn.
Minimale hechtsterkte van de ondergrond 1 N/mm².
Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode.
Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

De cementgebonden ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel een Karstenproef uitvoeren. Let op: goed ventileren (voorkom tocht) tijdens de verwerking. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet overschrijdt en de ondergrond temperatuur tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt.

Verwerkingstijd

Bij 10ºC ca. 80 minuten
Bij 20ºC ca. 60 minuten
Bij 30ºC ca. 45 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C en maximaal +30°C.
Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en onvoldoende ventileren verhogen de kans op vochtinsluitingen, (plaatselijk) slechte doorharding en witte / doffe plekken.

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (harder). Grondig mechanisch mengen gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel van één kleur gevormd wordt. Voeg nu, gedurende roeren, in kleine hoeveelheden (porties) maximaal 50 gewichtsprocenten koud (leiding) water toe, zodat met een vachtroller kan worden gewerkt. Het water op een andere manier toevoegen heeft nadelige invloed op de kwaliteit van het product! Slecht vermengde materialen harden slecht uit en blijven kleverig. Verochem PRO EP 150 dient elektrisch gemengd te worden op matige snelheid. Luchtinslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Verwerking product

Product in egale, regelmatige banen aanbrengen. Bij grotere vloeroppervlakten dient men, om aanzetten te voorkomen, met meerdere personen te werken.

Overlagen

Een opeenvolgende epoxy laag kan worden aangebracht als de Verochem PRO EP 150, volledig transparant opgedroogd is. Onder normale omstandigheden is dit na 1,5 tot 2,5 uur. Zorg voor voldoende ventilatie; hogere luchtvochtigheid en/of lage temperatuur beïnvloedt de droogtijd nadelig.

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 6 maanden tussen +5°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 150 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 150 B-comp NL