Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer

Adviesprijs

v.a.  115,00 Excl. 21% btw

Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is een snel drogende 2 componenten oplosmiddelvrije epoxy primer voor het impregneren van minerale oppervlakken onder kunstharsvloeren of rolcoatings.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is de sneldrogende versie van de Verochem PRO EP 110. Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is oplosmiddelvrij, niet ontvlambaar, voorzien van vulstoffen met een hoge mechanisch en chemische bestendigheid, heeft een zeer goede hechting op minerale ondergronden en is hoog te vullen met minerale vulstoffen.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is oplosmiddelvrij, overschilderbaar binnen een dag, niet ontvlambaar, en heeft een zeer goede hechting op minerale ondergronden.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Beton, Cement

Inhoud: 4Kg, 8Kg

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 0,2-0,4Kg per/m2

Dichtheid: 1,1 kg/liter
Vaste stof gehalte: 100%
Mengverhouding: 71,7 delen A-comp (hars) en 28,3 delen B-comp (verharder)
Verdunning: geen
Druksterkte: >50 N/mm²
Buigtreksterkte: >28 N/mm²
Pot-life: 15 minuten
Hechtsterkte op beton groter dan de treksterkte van beton
Stofdroog: na 3 uur
Overschilderbaar: na 6 uur
Volledig uitgehard: na 2 dagen en 5 dagen bij 10°C
Minimale verwerkingstemperatuur: +10°C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30°C
*Gemeten bij 20°C en 65% RV

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton, zand cement en andere minerale ondergronden mechanisch reinigen d.m.v. stralen en/of schuren met een diamant slijper. Ondergrond dient opgeruwd en vrij van cementhuid te zijn om een goede hechting te verkrijgen. Gaten en beschadigingen voorbehandelen, en opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel.

Kwaliteit ondergrond: De ondergrond moet blijvend schoon, droog en stofvrij zijn. Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm².

Vochtgehalte ondergrond: <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

Vochtgehalte ondergrond <4%. De relatieve luchtvochtigheid mag de 80% niet overschrijden. Vereiste ondergrond temperatuur minimaal 10°C, en tenminste 3°C boven het dauwpunt.

Verwerkingstijd

Bij 10°C ca. 20 minuten
Bij 20°C ca. 15 minuten
Bij 30°C ca. 10 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal 10°C en maximaal +30°C.

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B (verharder) volledig in de verpakking van component A (hars) en meng mechanisch gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel. Gebruik laag toerental (300 – 500 r.p.m.) zodat zo min mogelijk lucht ingeslagen wordt. Om zeker van volledige menging te zijn, na mengen het materiaal overgieten in een schoon mengblik en nogmaals kort roeren.

Mengverhouding A : B = 100 : 50 in gewichtsdelen.

Verwerking

Verochem PRO EP 110 Snel epoxyprimer wordt aangebracht door middel van roller, spaan of trekker.

Overlagen

Bij 10°C na 16 uur
Bij 20°C na 8 uur
Bij 30°C na 6 uur

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +0°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 110 S A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 110 S B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is de sneldrogende versie van de Verochem PRO EP 110. Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is oplosmiddelvrij, niet ontvlambaar, voorzien van vulstoffen met een hoge mechanisch en chemische bestendigheid, heeft een zeer goede hechting op minerale ondergronden en is hoog te vullen met minerale vulstoffen.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 110 S Epoxyprimer is oplosmiddelvrij, overschilderbaar binnen een dag, niet ontvlambaar, en heeft een zeer goede hechting op minerale ondergronden.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Beton, Cement

Inhoud: 4Kg, 8Kg

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 0,2-0,4Kg per/m2

Dichtheid: 1,1 kg/liter
Vaste stof gehalte: 100%
Mengverhouding: 71,7 delen A-comp (hars) en 28,3 delen B-comp (verharder)
Verdunning: geen
Druksterkte: >50 N/mm²
Buigtreksterkte: >28 N/mm²
Pot-life: 15 minuten
Hechtsterkte op beton groter dan de treksterkte van beton
Stofdroog: na 3 uur
Overschilderbaar: na 6 uur
Volledig uitgehard: na 2 dagen en 5 dagen bij 10°C
Minimale verwerkingstemperatuur: +10°C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30°C
*Gemeten bij 20°C en 65% RV

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton, zand cement en andere minerale ondergronden mechanisch reinigen d.m.v. stralen en/of schuren met een diamant slijper. Ondergrond dient opgeruwd en vrij van cementhuid te zijn om een goede hechting te verkrijgen. Gaten en beschadigingen voorbehandelen, en opvullen met Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel.

Kwaliteit ondergrond: De ondergrond moet blijvend schoon, droog en stofvrij zijn. Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm².

Vochtgehalte ondergrond: <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

Vochtgehalte ondergrond <4%. De relatieve luchtvochtigheid mag de 80% niet overschrijden. Vereiste ondergrond temperatuur minimaal 10°C, en tenminste 3°C boven het dauwpunt.

Verwerkingstijd

Bij 10°C ca. 20 minuten
Bij 20°C ca. 15 minuten
Bij 30°C ca. 10 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal 10°C en maximaal +30°C.

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B (verharder) volledig in de verpakking van component A (hars) en meng mechanisch gedurende ca. 3 minuten tot een homogeen mengsel. Gebruik laag toerental (300 – 500 r.p.m.) zodat zo min mogelijk lucht ingeslagen wordt. Om zeker van volledige menging te zijn, na mengen het materiaal overgieten in een schoon mengblik en nogmaals kort roeren.

Mengverhouding A : B = 100 : 50 in gewichtsdelen.

Verwerking

Verochem PRO EP 110 Snel epoxyprimer wordt aangebracht door middel van roller, spaan of trekker.

Overlagen

Bij 10°C na 16 uur
Bij 20°C na 8 uur
Bij 30°C na 6 uur

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +0°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 110 S A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 110 S B-comp NL