Verochem PRO Block Pave Sealer

Adviesprijs

v.a.  49,50 Excl. 21% btw

Verochem PRO Block Pave Sealer speciaal ontwikkeld voor het beschermen van tuintegels en klinkers tegen vuil, groenaanslag en vocht.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , , ,

Beschrijving

Verochem PRO Block Pave Sealer is een speciaal ontwikkeld impregneermiddel voor het afdichten en beschermen van betontegels en klinkers. Ook voor het impregneren van andere poreuze minerale ondergronden of natuursteen is deze sealer zeer geschikt. Wel adviseren wij dit eerst even uit te testen voordat het volledig straatwerk behandeld wordt.

Verochem PRO Block Pave Sealer wordt toegepast bij bestrating zoals betontegels en klinkers in patio’s, inritten en terrassen en voorkomt vervuiling, groen worden door alg en mos en vergrijzing door weersinvloeden. Na het impregneren van je betontegels zal het regenwater er niet meer intrekken. Hierdoor hebben algen en mossen minder kans om te hechten en te groeien op de ondergrond. Het resultaat is dat je terras er goed uit blijft zien, veilig beloopbaar blijft en de betontegels of klinkers een langere levensduur hebben.

Voordat je met de behandeling kunt starten dien je het straatwerk goed te reinigen met water doormiddel van een hogedrukspuit of borstel. Laat het straatwerk vervolgens minstens 24 uur drogen en als het straatwerk voldoende droog is kun je beginnen met impregneren. Je kunt deze sealer eenvoudig aanbrengen doormiddel van een roller, borstel of drukspuit en na behandeling dien je het straatwerk 24 uur te laten drogen.

Eigenschappen

Verochem PRO Block Pave Sealer is impregnerend, kras- en slijtvast, sneldrogend (24 uur bij 20°C) bij goede ventilatie en kleurloos.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Betonklinkers, Tuintegels

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 6-8m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem PRO Block Pave Sealer aanbrengen d.m.v. kwast, roller of spray. Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +10ºC en maximaal +30ºC. Goed ventileren tijdens en na verwerking is bij dit product noodzakelijk. Sealer is handdroog in 6-8 uur en volledig droog in 24 uur mits goed geventileerd en bij droge omstandigheden.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Beschrijving

Verochem PRO Block Pave Sealer is een speciaal ontwikkeld impregneermiddel voor het afdichten en beschermen van betontegels en klinkers. Ook voor het impregneren van andere poreuze minerale ondergronden of natuursteen is deze sealer zeer geschikt. Wel adviseren wij dit eerst even uit te testen voordat het volledig straatwerk behandeld wordt.

Verochem PRO Block Pave Sealer wordt toegepast bij bestrating zoals betontegels en klinkers in patio’s, inritten en terrassen en voorkomt vervuiling, groen worden door alg en mos en vergrijzing door weersinvloeden. Na het impregneren van je betontegels zal het regenwater er niet meer intrekken. Hierdoor hebben algen en mossen minder kans om te hechten en te groeien op de ondergrond. Het resultaat is dat je terras er goed uit blijft zien, veilig beloopbaar blijft en de betontegels of klinkers een langere levensduur hebben.

Voordat je met de behandeling kunt starten dien je het straatwerk goed te reinigen met water doormiddel van een hogedrukspuit of borstel. Laat het straatwerk vervolgens minstens 24 uur drogen en als het straatwerk voldoende droog is kun je beginnen met impregneren. Je kunt deze sealer eenvoudig aanbrengen doormiddel van een roller, borstel of drukspuit en na behandeling dien je het straatwerk 24 uur te laten drogen.

Eigenschappen

Verochem PRO Block Pave Sealer is impregnerend, kras- en slijtvast, sneldrogend (24 uur bij 20°C) bij goede ventilatie en kleurloos.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Betonklinkers, Tuintegels

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Kleurloos

Verbruik: 6-8m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem PRO Block Pave Sealer aanbrengen d.m.v. kwast, roller of spray. Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +10ºC en maximaal +30ºC. Goed ventileren tijdens en na verwerking is bij dit product noodzakelijk. Sealer is handdroog in 6-8 uur en volledig droog in 24 uur mits goed geventileerd en bij droge omstandigheden.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.