Verochem Houtcoat Zwart

Adviesprijs

v.a.  51,63 Excl. 21% btw

Verochem Houtcoat Zwart is een houtbeschermingsmiddel op basis van bitumen en biedt een langdurige en effectieve bescherming tegen houtrot en is zeer geschikt voor houten constructies zoals bielzen, hekken, poorten, palen, enz.

Meer producten van Verochem

Beschrijving

Verochem Houtcoat Zwart is speciaal ontwikkeld voor het beschermen van houten constructies zoals schuren, palen, schuttingen en omheiningen tegen veroudering door weersinvloeden. Houtcoat kan zonder problemen over oude koolteer en carbolineum lagen aangebracht worden. Houtcoat is beperkt UV bestendig en zal verkleuren onder invloed van zonlicht. Houtcoat van Verochem dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout uitdroogt en barst. Wanneer het hout gedehydrateerd is en scheuren bevat, zal het water vrij in het hout doordringen en uiteindelijk zal het hout gaan rotten. Wanneer u uitdroging voorkomt dan voorkomt u dat het hout zal wegrotten.

Houtcoat kan zowel op nieuw als eerder met carbolineum of creosoot behandeld hout worden toegepast. Verochem Houtcoat Zwart is zeer geschikt voor het beschermen van spoorbielzen en/of rolborders en wordt ook toegepast voor de bescherming van douglas of lariks palen die in de grond geplaatst worden. Bescherm je houten palen niet dan zullen deze binnen een paar jaar net boven het maaiveld wegrotten. Naast Houtcoat leveren we ook Zwarte TeerZweedse Houtteer/ Stockholmer Teer of Carboleum.

Eigenschappen

Verochem Houtcoat Zwart bezit conserverende en vochtwerende eigenschappen. Bezit zeer goede waterafstotende eigenschappen. De ideale oplossing voor langdurige houtbescherming in de open lucht. Verochem Houtcoat Zwart blijft elastisch, hard dus niet uit.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Hout

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Zwart

Afwerking: Zijdeglans

Verbruik: 5-8m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem Houtcoat Zwart is in dikke lagen aan te brengen op het houtoppervlak en trekt goed in het hout. Voor onbehandeld hout en bij sterk zuigende ondergrond een tweede laag aanbrengen. De ondergrond moet goed droog en schoongemaakt zijn voordat met de behandeling kan worden gestart. Verochem Houtcoat Zwart kan aangebracht worden met een kwast, roller of spuitpistool. Na 4 uur bij 20°C is de film handdroog, na 8 uur is de film hanteerbaar. Houtcoat niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C. Gebruik het product op een droge, vet-, en stofvrije ondergrond. Het product enkel verdunnen door middel van White Spirit. Na gelang gewenste laagdikte dit product in 2 a 3 lagen aanbrengen.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Verochem Houtcoat Zwart is speciaal ontwikkeld voor het beschermen van houten constructies zoals schuren, palen, schuttingen en omheiningen tegen veroudering door weersinvloeden. Houtcoat kan zonder problemen over oude koolteer en carbolineum lagen aangebracht worden. Houtcoat is beperkt UV bestendig en zal verkleuren onder invloed van zonlicht. Houtcoat van Verochem dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout uitdroogt en barst. Wanneer het hout gedehydrateerd is en scheuren bevat, zal het water vrij in het hout doordringen en uiteindelijk zal het hout gaan rotten. Wanneer u uitdroging voorkomt dan voorkomt u dat het hout zal wegrotten.

Houtcoat kan zowel op nieuw als eerder met carbolineum of creosoot behandeld hout worden toegepast. Verochem Houtcoat Zwart is zeer geschikt voor het beschermen van spoorbielzen en/of rolborders en wordt ook toegepast voor de bescherming van douglas of lariks palen die in de grond geplaatst worden. Bescherm je houten palen niet dan zullen deze binnen een paar jaar net boven het maaiveld wegrotten. Naast Houtcoat leveren we ook Zwarte TeerZweedse Houtteer/ Stockholmer Teer of Carboleum.

Eigenschappen

Verochem Houtcoat Zwart bezit conserverende en vochtwerende eigenschappen. Bezit zeer goede waterafstotende eigenschappen. De ideale oplossing voor langdurige houtbescherming in de open lucht. Verochem Houtcoat Zwart blijft elastisch, hard dus niet uit.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Hout

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Zwart

Afwerking: Zijdeglans

Verbruik: 5-8m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem Houtcoat Zwart is in dikke lagen aan te brengen op het houtoppervlak en trekt goed in het hout. Voor onbehandeld hout en bij sterk zuigende ondergrond een tweede laag aanbrengen. De ondergrond moet goed droog en schoongemaakt zijn voordat met de behandeling kan worden gestart. Verochem Houtcoat Zwart kan aangebracht worden met een kwast, roller of spuitpistool. Na 4 uur bij 20°C is de film handdroog, na 8 uur is de film hanteerbaar. Houtcoat niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C. Gebruik het product op een droge, vet-, en stofvrije ondergrond. Het product enkel verdunnen door middel van White Spirit. Na gelang gewenste laagdikte dit product in 2 a 3 lagen aanbrengen.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften