Verochem Belgische Carboleum Bruin

Adviesprijs

v.a.  42,38 Excl. 21% btw

Verochem Belgische Carboleum Bruin is het beste alternatief voor de ouderwetse carbolineum en creosootolie met die traditionele uitstraling.

Meer producten van Verochem

Beschrijving

Verochem Belgische Carboleum Bruin is op basis van bitumen en wordt toegepast op zowel onbehandeld, als ook op ruw en fijn bezaagd hout. Voordat gestart kan worden met de behandeling van carboleum dient u zeker te zijn dat het hout goed droog is. Het vochtgehalte in het hout kunt u eenvoudig meten met een houtvochtmeter en het vochtgehalte wat uitgedrukt wordt in procenten mag maximaal 15% bedragen. Hoe lager dit percentage, hoe droger het hout en hoe beter carboleum zal intrekken in het hout. Carboleum wordt toegepast op houten beschoeiingen, molens, gepotdekselde schuren, palen en omheiningen, schuttingen, tuinhout, pergola’s, meerpalen en bielzen. Verochem Belgische Carboleum Zwart kan ook prima worden toegepast op verouderd of verweerd hout en kan over met carbolineum en koolteer behandelde oppervlakten worden aangebracht. Naast carboleum bruin leveren we ook carboleum in de kleuren zwart en groen.

Eigenschappen

Verochem Belgische Carboleum Bruin drinkt diep in het hout en bezit uitstekende conserverende en waterafstotende eigenschappen. De ideale oplossing voor langdurige houtbescherming in de open lucht.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Hout

Inhoud: 5L, 20L, 60L, 200L, 1000L

Kleur: Bruin

Verbruik: 3-5m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, en verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer je een glad resultaat wenst. Carboleum opzetten met een platte kwast of bokkenpoot en voor een goede afwerking carboleum in de lengterichting van het hout aanbrengen. De volgende laag pas aanbrengen nadat de vorige laag volledig is ingetrokken en opgedroogd. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen op onbehandeld hout en 1 a 2 lagen op reeds behandeld hout.

Bijwerken en onderhoud

Carboleum kan gedurende vele jaren laag over laag worden aangebracht zonder kans op barsten of bladderen. Te dik geworden lagen kunnen zo nodig weg gekrabd worden en daarna kan er weer een nieuwe laag carboleum aangebracht worden. Vermijd verwerking in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten. Verwerk carboleum bij voorkeur in de open lucht, enkel bij droog weer en buiten de vorstperiode. Bij temperaturen lager dan het vriespunt kan kristallisatie optreden. Dit kristalliseren wordt voorkomen door het product te verwarmen tot 20°C en regelmatig te mengen. Naar gelang gewenste kleur dit product in 2 a 3 lagen aanbrengen.

Droogtijd

Carboleum droogt langzaam, vooral bij koud weer. Daarom bij voorkeur aanbrengen in de zomer. Bij volle zon trekt carboleum zeer goed in het hout. De droogtijd is, afhankelijk van de omgevingsfactoren, tussen 24-48 uur. Het hout dient goed droog te zijn en niet voorbehandeld met een afsluitende laag.

Reinigen

Gereedschap reinigen met White Spirit.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Verochem Belgische Carboleum Bruin is op basis van bitumen en wordt toegepast op zowel onbehandeld, als ook op ruw en fijn bezaagd hout. Voordat gestart kan worden met de behandeling van carboleum dient u zeker te zijn dat het hout goed droog is. Het vochtgehalte in het hout kunt u eenvoudig meten met een houtvochtmeter en het vochtgehalte wat uitgedrukt wordt in procenten mag maximaal 15% bedragen. Hoe lager dit percentage, hoe droger het hout en hoe beter carboleum zal intrekken in het hout. Carboleum wordt toegepast op houten beschoeiingen, molens, gepotdekselde schuren, palen en omheiningen, schuttingen, tuinhout, pergola’s, meerpalen en bielzen. Verochem Belgische Carboleum Zwart kan ook prima worden toegepast op verouderd of verweerd hout en kan over met carbolineum en koolteer behandelde oppervlakten worden aangebracht. Naast carboleum bruin leveren we ook carboleum in de kleuren zwart en groen.

Eigenschappen

Verochem Belgische Carboleum Bruin drinkt diep in het hout en bezit uitstekende conserverende en waterafstotende eigenschappen. De ideale oplossing voor langdurige houtbescherming in de open lucht.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Hout

Inhoud: 5L, 20L, 60L, 200L, 1000L

Kleur: Bruin

Verbruik: 3-5m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, en verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer je een glad resultaat wenst. Carboleum opzetten met een platte kwast of bokkenpoot en voor een goede afwerking carboleum in de lengterichting van het hout aanbrengen. De volgende laag pas aanbrengen nadat de vorige laag volledig is ingetrokken en opgedroogd. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen op onbehandeld hout en 1 a 2 lagen op reeds behandeld hout.

Bijwerken en onderhoud

Carboleum kan gedurende vele jaren laag over laag worden aangebracht zonder kans op barsten of bladderen. Te dik geworden lagen kunnen zo nodig weg gekrabd worden en daarna kan er weer een nieuwe laag carboleum aangebracht worden. Vermijd verwerking in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten. Verwerk carboleum bij voorkeur in de open lucht, enkel bij droog weer en buiten de vorstperiode. Bij temperaturen lager dan het vriespunt kan kristallisatie optreden. Dit kristalliseren wordt voorkomen door het product te verwarmen tot 20°C en regelmatig te mengen. Naar gelang gewenste kleur dit product in 2 a 3 lagen aanbrengen.

Droogtijd

Carboleum droogt langzaam, vooral bij koud weer. Daarom bij voorkeur aanbrengen in de zomer. Bij volle zon trekt carboleum zeer goed in het hout. De droogtijd is, afhankelijk van de omgevingsfactoren, tussen 24-48 uur. Het hout dient goed droog te zijn en niet voorbehandeld met een afsluitende laag.

Reinigen

Gereedschap reinigen met White Spirit.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften