Verochem Antiroestvet

Adviesprijs

v.a.  94,38 Excl. 21% btw

Verochem Antiroestvet is een universeel toepasbaar conserveringsmiddel en wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart en industrie.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem Antiroestvet is samengesteld uit de meest optimale minerale basisstoffen en solvents zoals natuurlijke vetten en paraffinische oliën hetgeen corrosie op metaaloppervlakken tegen gaat. Antiroestvet verdringt water, is ongevoelig voor zout- en alkalische oplossingen, dringt in naden, kieren en metaalverbindingen en verhinderd elektrostatische corrosie. Antiroestvet heeft uitstekende roestwerende en waterafstotende eigenschappen en resulteert in een sterke droge beschermlaag met een groot hechtingsvermogen.

Deze antiroestvet wordt gebruikt ter voorkoming van corrosie in het ruim, spanten en onder de buikdenning of laadvloer van een schip. Bij moeilijk bereikbare plaatsen leveren we naast antiroestvet ook Verochem Antiroestolie. Antiroestvet van Verochem kan zowel op blank metaal als over door roest aangetast metaal aangebracht worden om verdere aantasting te voorkomen en daardoor de levensduur te verlengen. Kan op alle stalen onderdelen van een schip aangebracht worden
zowel in afgesloten ruimtes als in de buitenlucht.

Eigenschappen

Verochem Antiroestvet bezit goede roest- en vochtwerende eigenschappen en kan toegepast worden over metaal dat door roest is aangetast en stopt uitbreiding van roestvorming. Antiroestvet is niet agressief voor verf en rubber en verlengt de levensduur van metalen constructies. Dit product is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in vochtige milieus zowel binnen als buiten, bied langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en is bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 5Kg, 18Kg, 180Kg

Kleur: Donkerbruin

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Kan door middel van een kwast of spatel aangebracht worden. Voor moeilijk bereikbare plaatsen is het mogelijk antiroestvet op te warmen zodat deze vloeibaar wordt en gieten mogelijk is. Verwijderen met een hoge drukapparaat en licht alkalisch reinigingsmiddel, White Spirit of Petroleum.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Verochem Antiroestvet is samengesteld uit de meest optimale minerale basisstoffen en solvents zoals natuurlijke vetten en paraffinische oliën hetgeen corrosie op metaaloppervlakken tegen gaat. Antiroestvet verdringt water, is ongevoelig voor zout- en alkalische oplossingen, dringt in naden, kieren en metaalverbindingen en verhinderd elektrostatische corrosie. Antiroestvet heeft uitstekende roestwerende en waterafstotende eigenschappen en resulteert in een sterke droge beschermlaag met een groot hechtingsvermogen.

Deze antiroestvet wordt gebruikt ter voorkoming van corrosie in het ruim, spanten en onder de buikdenning of laadvloer van een schip. Bij moeilijk bereikbare plaatsen leveren we naast antiroestvet ook Verochem Antiroestolie. Antiroestvet van Verochem kan zowel op blank metaal als over door roest aangetast metaal aangebracht worden om verdere aantasting te voorkomen en daardoor de levensduur te verlengen. Kan op alle stalen onderdelen van een schip aangebracht worden
zowel in afgesloten ruimtes als in de buitenlucht.

Eigenschappen

Verochem Antiroestvet bezit goede roest- en vochtwerende eigenschappen en kan toegepast worden over metaal dat door roest is aangetast en stopt uitbreiding van roestvorming. Antiroestvet is niet agressief voor verf en rubber en verlengt de levensduur van metalen constructies. Dit product is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in vochtige milieus zowel binnen als buiten, bied langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en is bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 5Kg, 18Kg, 180Kg

Kleur: Donkerbruin

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Kan door middel van een kwast of spatel aangebracht worden. Voor moeilijk bereikbare plaatsen is het mogelijk antiroestvet op te warmen zodat deze vloeibaar wordt en gieten mogelijk is. Verwijderen met een hoge drukapparaat en licht alkalisch reinigingsmiddel, White Spirit of Petroleum.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften