Verochem Antiroestolie

Adviesprijs

v.a.  76,00 Excl. 21% btw

Verochem Antiroestolie is een roestwerende vloeistof die na verdamping van het oplosmiddel een wasachtige, halfdroge beschermlaag achterlaat.

Meer producten van Verochem
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem Antiroestolie is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van metalen producten ter voorkoming van corrosie. Deze antiroestolie wordt toegepast als beschermingsmiddel van metalen onderdelen en machines bij langdurige opslag, baan- en zeevervoer. Antiroestolie is een penetrerende en roestwerende olie die corrosie van staal voorkomt en de levensduur aanzienlijk verlengd. Verochem Antiroestolie resulteert in een wasachtige, halfdroge beschermlaag die erg waterbestendig is en flexibel blijft en spoelt niet weg bij schoonmaken.

Antiroestolie wordt gebruikt ter voorkoming van corrosie in het ruim, spanten en onder de buikdenning of laadvloer van een schip. Door de lage viscositeit van antiroestolie is deze prima toe te passen op plekken waar men moeilijk bij komt. Denk hierbij aan ruimtes onder stuurhuizen of achter scheepsbetimmeringen.

Verochem Antiroestolie verdringt water, is ongevoelig voor zout- en alkalische oplossingen, dringt diep in naden, kieren en metaalverbindingen en verhinderd elektrostatische corrosie. Doordat Verochem Antiroestolie niet oplost in water kan deze ook gebruikt worden als drijvende coating (float coat) in ballasttanks van schepen. Naast antiroestolie leveren we ook de meer viskeuze variant Verochem Antiroestvet.

Eigenschappen

Verochem Antiroestolie bezit goede roest- en vochtwerende eigenschappen en is niet agressief voor verf en rubber. Antiroestolie is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in vochtige milieu, biedt langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en is bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Donkerbruin

Verbruik: 20m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem Antiroestolie kan door middel van een spuitpistool, kwast of door onderdompeling aangebracht worden. Vermijd verstuiving in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten. Dompelbaden dienen afgedekt te worden en voor gebruik het product goed oproeren. Antiroestolie is gemakkelijk te verwijderen met een hogedrukapparaat en licht alkalisch reinigingsmiddel, White Spirit of petroleum.

Droogtijd

Bedraagt ca. 30 minuten bij 20°C.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Verochem Antiroestolie is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van metalen producten ter voorkoming van corrosie. Deze antiroestolie wordt toegepast als beschermingsmiddel van metalen onderdelen en machines bij langdurige opslag, baan- en zeevervoer. Antiroestolie is een penetrerende en roestwerende olie die corrosie van staal voorkomt en de levensduur aanzienlijk verlengd. Verochem Antiroestolie resulteert in een wasachtige, halfdroge beschermlaag die erg waterbestendig is en flexibel blijft en spoelt niet weg bij schoonmaken.

Antiroestolie wordt gebruikt ter voorkoming van corrosie in het ruim, spanten en onder de buikdenning of laadvloer van een schip. Door de lage viscositeit van antiroestolie is deze prima toe te passen op plekken waar men moeilijk bij komt. Denk hierbij aan ruimtes onder stuurhuizen of achter scheepsbetimmeringen.

Verochem Antiroestolie verdringt water, is ongevoelig voor zout- en alkalische oplossingen, dringt diep in naden, kieren en metaalverbindingen en verhinderd elektrostatische corrosie. Doordat Verochem Antiroestolie niet oplost in water kan deze ook gebruikt worden als drijvende coating (float coat) in ballasttanks van schepen. Naast antiroestolie leveren we ook de meer viskeuze variant Verochem Antiroestvet.

Eigenschappen

Verochem Antiroestolie bezit goede roest- en vochtwerende eigenschappen en is niet agressief voor verf en rubber. Antiroestolie is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in vochtige milieu, biedt langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en is bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Donkerbruin

Verbruik: 20m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Verochem Antiroestolie kan door middel van een spuitpistool, kwast of door onderdompeling aangebracht worden. Vermijd verstuiving in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten. Dompelbaden dienen afgedekt te worden en voor gebruik het product goed oproeren. Antiroestolie is gemakkelijk te verwijderen met een hogedrukapparaat en licht alkalisch reinigingsmiddel, White Spirit of petroleum.

Droogtijd

Bedraagt ca. 30 minuten bij 20°C.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften