Noxudol 700

Adviesprijs

v.a.  11,85 Excl. 21% btw

Noxudol 700 is een hoogwaardige, oplosmiddelvrije, anti-corrosie wax die een langdurige bescherming biedt van metalen oppervlakken tegen corrosie.

Meer producten van Noxudol

Beschrijving

Noxudol 700 kruipt in las- en felsnaden en vormt een zachte bruine wax laag die zichzelf repareert na een kleine beschadiging. Het stopt zelfs bestaande corrosie en geeft een langdurige bescherming van onbehandelde en gecorrodeerde oppervlakken.

De geavanceerde metaalzoekende anti-corrosie moleculen, waaruit Noxudol 700 is opgebouwd verdrijven water. Daarom is het mogelijk om zelfs vochtige oppervlakken te kunnen behandelen. Dezelfde moleculen stoppen en voorkomen corrosie op reeds aangetaste oppervlakken en hebben opmerkelijke zelf-reparerende eigenschappen als er een kleine beschadiging van het laagje ontstaat. Ondanks dat dit een holle ruimte wax is, kan het ook worden toegepast als beschermmiddel op gedeeltes waar modder of water zich kunnen verzamelen. Noxudol 700 wordt met succes toegepast voor het beschermen van holle ruimten van voertuigen, in de offshore industrie en andere metalen constructies die bloot worden gesteld aan extreem corrosieve omstandigheden. Deze holle ruimte wax wordt tevens toegepast voor het inwendig beschermen van roeden van windmolens.

Deze holle ruimte wax is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van holle ruimten van motorvoertuigen volgens de ML methode. Bovendien kan Noxudol 700 ook worden gebruikt als transport en opslag bescherming van machines, machineonderdelen, motoronderdelen etc.

Wist u dat Auson sinds 1928 in Zweden corrosie-werende coatings produceert? Naast producten voor het voorkomen van roestvorming op metalen chassis en onderdelen hebben zij ook producten die condensvorming en trillingen voorkomen. Alle producten zijn afgestemd op de wensen en eisen van de professional. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Zo biedt Noxudol 700 anti-corrosie wax metalen onderdelen een langdurige bescherming tegen corrosie en voorkomt Noxudol 3100 trillingen en resonantie.

Eigenschappen

Noxudol 700 biedt langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en blijft elastisch, hard dus niet uit. Deze holle ruimte wax bezit zeer goede waterafstotende eigenschappen en is bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Noxudol

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 0.5L, 1L, 20L, 60L, 208L

Kleur: Lichtbruin

Afwerking: Halfglans

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Loslatende oude verfresten, roest en vet verwijderen en aansluitend schuren.

Behandeling

Gebruik het product op een droge, vet-, en stofvrije ondergrond. Noxudol 700 laat zich het best verwerken bij een verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 35°C. Noxudol 700 kan aangebracht worden met een spuitbus of een JWL underbody coating pistool. Product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 4°C. Na gelang gewenste laagdikte dit product in 1 a 2 lagen aanbrengen. De geadviseerde laagdikte bedraagt 40 – 60μm / 0,04 – 0,06mm.

Droogtijd

De droogtijd bedraagt ca. 48-72 uur bij 20°C.

Opslag

Ten minste 1 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Noxudol 700 kruipt in las- en felsnaden en vormt een zachte bruine wax laag die zichzelf repareert na een kleine beschadiging. Het stopt zelfs bestaande corrosie en geeft een langdurige bescherming van onbehandelde en gecorrodeerde oppervlakken.

De geavanceerde metaalzoekende anti-corrosie moleculen, waaruit Noxudol 700 is opgebouwd verdrijven water. Daarom is het mogelijk om zelfs vochtige oppervlakken te kunnen behandelen. Dezelfde moleculen stoppen en voorkomen corrosie op reeds aangetaste oppervlakken en hebben opmerkelijke zelf-reparerende eigenschappen als er een kleine beschadiging van het laagje ontstaat. Ondanks dat dit een holle ruimte wax is, kan het ook worden toegepast als beschermmiddel op gedeeltes waar modder of water zich kunnen verzamelen. Noxudol 700 wordt met succes toegepast voor het beschermen van holle ruimten van voertuigen, in de offshore industrie en andere metalen constructies die bloot worden gesteld aan extreem corrosieve omstandigheden. Deze holle ruimte wax wordt tevens toegepast voor het inwendig beschermen van roeden van windmolens.

Deze holle ruimte wax is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van holle ruimten van motorvoertuigen volgens de ML methode. Bovendien kan Noxudol 700 ook worden gebruikt als transport en opslag bescherming van machines, machineonderdelen, motoronderdelen etc.

Wist u dat Auson sinds 1928 in Zweden corrosie-werende coatings produceert? Naast producten voor het voorkomen van roestvorming op metalen chassis en onderdelen hebben zij ook producten die condensvorming en trillingen voorkomen. Alle producten zijn afgestemd op de wensen en eisen van de professional. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Zo biedt Noxudol 700 anti-corrosie wax metalen onderdelen een langdurige bescherming tegen corrosie en voorkomt Noxudol 3100 trillingen en resonantie.

Eigenschappen

Noxudol 700 biedt langdurige bescherming tegen corrosie en vocht en blijft elastisch, hard dus niet uit. Deze holle ruimte wax bezit zeer goede waterafstotende eigenschappen en is bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Noxudol

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 0.5L, 1L, 20L, 60L, 208L

Kleur: Lichtbruin

Afwerking: Halfglans

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Loslatende oude verfresten, roest en vet verwijderen en aansluitend schuren.

Behandeling

Gebruik het product op een droge, vet-, en stofvrije ondergrond. Noxudol 700 laat zich het best verwerken bij een verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 35°C. Noxudol 700 kan aangebracht worden met een spuitbus of een JWL underbody coating pistool. Product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 4°C. Na gelang gewenste laagdikte dit product in 1 a 2 lagen aanbrengen. De geadviseerde laagdikte bedraagt 40 – 60μm / 0,04 – 0,06mm.

Droogtijd

De droogtijd bedraagt ca. 48-72 uur bij 20°C.

Opslag

Ten minste 1 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften