Beta Antiroestolie

Adviesprijs

v.a.  76,00 Excl. 21% btw

Beta Antiroestolie is een vloeibare roestwerende vloeistof die na verdamping van het oplosmiddel een wasachtige, halfdroge beschermlaag achterlaat.

Meer producten van Beta Oils
Artikelnummer: N/B Categorieën: , , ,

Beschrijving

Beta Antiroestolie is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van metalen producten ter voorkoming van corrosie en wordt toegepast als beschermingsmiddel van metalen onderdelen en machines bij langdurige opslag, baan en zeevervoer. Antiroestolie is een penetrerende en roestwerende olie die corrosie van staal voorkomt en de levensduur hierdoor aanzienlijk verlengd. Beta Antiroestolie resulteert in een wasachtige, halfdroge beschermlaag die erg waterbestendig is en flexibel blijft. Antiroestolie spoelt niet weg bij het schoonmaken.

Beta Antiroestolie wordt gebruikt ter voorkoming van corrosie in het ruim, spanten en onder de buikdenning of laadvloer van een schip. Door de lage viscositeit van antiroestolie is deze prima toe te passen op plekken waar men moeilijk bij komt, denk hierbij aan ruimtes onder stuurhuizen of achter scheepsbetimmeringen. Beta Antiroestolie verdringt water, is ongevoelig voor zout- en alkalische oplossingen, dringt in naden, kieren en metaalverbindingen en verhinderd elektrostatische corrosie. Doordat Beta Antiroestolie niet oplost in water kan deze ook gebruikt worden als drijvende coating (float coat) in ballasttanks van schepen. Naast antiroestolie leveren we ook de meer viskeuze variant antiroestvet.

Wist u dat Beta Oils sinds 1910 smeermiddelen en bitumen coatings produceert en verhandeld? Beta Oils levert producten voor de land- & tuinbouw, scheepvaart, industrie, trein & tram, bouw & grondverzet en voertuigen. Naast producten voor het conserveren en beschermen van hout biedt Beta Oils o.a. oplossingen voor het repareren van uw dak, herstellen van asfaltwegen en voorkomen van roestvorming op metalen scheepsdelen en onderdelen. Alle producten zijn afgestemd op de wensen en eisen van de professional. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Zo is met Beta Carbolin uw hout perfect beschermt tegen alle weersinvloeden en met Beta Tarvarnish voorkomt u corrosie aan metalen constructies in de scheepvaart.

Eigenschappen

Beta Antiroestolie bezit goede roest- en vochtwerende eigenschappen. Is niet agressief voor verf en rubber. Is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in vochtige milieus. Bied langdurige bescherming tegen corrosie en vocht. Bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Beta Oils

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Donkerbruin

Verbruik: 20m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Kan door middel van een spuitpistool, kwast of door onderdompeling aangebracht worden. Vermijd verstuiving in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten. Dompelbaden afdekken en roeren voor gebruik. Verwijderen met een hogedrukapparaat en licht alkalisch reinigingsmiddel, White Spirit of petroleum. De droogtijd bedraagt ca. 30 minuten bij 20°C.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

MSDS Beta Oils Antiroestolie NL

Beschrijving

Beta Antiroestolie is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van metalen producten ter voorkoming van corrosie en wordt toegepast als beschermingsmiddel van metalen onderdelen en machines bij langdurige opslag, baan en zeevervoer. Antiroestolie is een penetrerende en roestwerende olie die corrosie van staal voorkomt en de levensduur hierdoor aanzienlijk verlengd. Beta Antiroestolie resulteert in een wasachtige, halfdroge beschermlaag die erg waterbestendig is en flexibel blijft. Antiroestolie spoelt niet weg bij het schoonmaken.

Beta Antiroestolie wordt gebruikt ter voorkoming van corrosie in het ruim, spanten en onder de buikdenning of laadvloer van een schip. Door de lage viscositeit van antiroestolie is deze prima toe te passen op plekken waar men moeilijk bij komt, denk hierbij aan ruimtes onder stuurhuizen of achter scheepsbetimmeringen. Beta Antiroestolie verdringt water, is ongevoelig voor zout- en alkalische oplossingen, dringt in naden, kieren en metaalverbindingen en verhinderd elektrostatische corrosie. Doordat Beta Antiroestolie niet oplost in water kan deze ook gebruikt worden als drijvende coating (float coat) in ballasttanks van schepen. Naast antiroestolie leveren we ook de meer viskeuze variant antiroestvet.

Wist u dat Beta Oils sinds 1910 smeermiddelen en bitumen coatings produceert en verhandeld? Beta Oils levert producten voor de land- & tuinbouw, scheepvaart, industrie, trein & tram, bouw & grondverzet en voertuigen. Naast producten voor het conserveren en beschermen van hout biedt Beta Oils o.a. oplossingen voor het repareren van uw dak, herstellen van asfaltwegen en voorkomen van roestvorming op metalen scheepsdelen en onderdelen. Alle producten zijn afgestemd op de wensen en eisen van de professional. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Zo is met Beta Carbolin uw hout perfect beschermt tegen alle weersinvloeden en met Beta Tarvarnish voorkomt u corrosie aan metalen constructies in de scheepvaart.

Eigenschappen

Beta Antiroestolie bezit goede roest- en vochtwerende eigenschappen. Is niet agressief voor verf en rubber. Is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in vochtige milieus. Bied langdurige bescherming tegen corrosie en vocht. Bestand tegen zwakke zuren en basen.

Technische gegevens

Merk: Beta Oils

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Staal

Inhoud: 5L, 20L

Kleur: Donkerbruin

Verbruik: 20m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Kan door middel van een spuitpistool, kwast of door onderdompeling aangebracht worden. Vermijd verstuiving in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten. Dompelbaden afdekken en roeren voor gebruik. Verwijderen met een hogedrukapparaat en licht alkalisch reinigingsmiddel, White Spirit of petroleum. De droogtijd bedraagt ca. 30 minuten bij 20°C.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

MSDS Beta Oils Antiroestolie NL