Auson Dakcoating Zwart

Adviesprijs

v.a.  43,56 Excl. 21% btw

Auson Dakcoating Zwart is een dakcoating die kan worden toegepast onder alle weersomstandigheden.

Meer producten van Auson
Artikelnummer: N/B Categorieën: ,

Beschrijving

Auson Dakcoating Zwart is gebaseerd op een combinatie van vezel versterkte bitumen en rubber en zal bij vrijwel alle weersomstandigheden bijna elk oppervlak waterdicht maken. Dakcoating van Auson kan worden toegepast op bijna iedere dakconstructie zoals bitumen, beton, metaal, leien, dakpannen, etc. Deze dakcoating is eenvoudig aan te brengen met een kwast, roller of bezem. Auson Dakcoating Zwart heeft een uitstekende flexibiliteit en hechtsterkte en resulteert in een jarenlange bescherming van uw dak.

Wist u dat Auson sinds 1928 in Zweden coatings produceert van pijnboomteer of houtteer en bitumen? Naast producten voor het conserveren en beschermen van hout biedt Auson oplossingen voor het repareren van uw dak, herstellen van asfaltwegen en voorkomen van roestvorming op metalen chassis en onderdelen. Alle producten zijn afgestemd op de wensen en eisen van de professional. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Zo is met Auson Houtteer Zwart uw hout perfect beschermt tegen alle weersinvloeden en met Auson Dakcoating Zwart uw dak weer waterdicht en jarenlang beschermt.

Eigenschappen

Auson Dakcoating Zwart is enorm flexibel, kan onder natte omstandigheden worden aangebracht en is waterdicht na aanbrengen. Deze dakcoating repareert kleine gaten, scheuren en kieren en is geschikt voor bijna iedere dakconstructie. Auson Dakcoating Zwart resulteert in jarenlange bescherming van uw dak.

Technische gegevens

Merk: Auson

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Beton, Bitumen, Dakpannen, Hout, Leien, Metaal

Inhoud: 5L, 10L, 20L

Kleur: Zwart

Verbruik: 1-2m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient schoon en bij voorkeur droog te zijn. Mos- en algen aangroei alsmede loszittende delen dienen vooraf aan de behandeling zoveel mogelijk te worden verwijderd. Uitgedroogde daken bij voorkeur voorbehandelen met Auson Dakcoating Primer.

Voorbereiding van de dakcoating

Auson Dakcoating Zwart mengen gedurende 2 minuten met behulp van een metalen mixer. Het gemengd product is onmiddellijk klaar voor gebruik.

Applicatie

Dakcoating uitgieten op het dak en uitrollen of uitstrijken met behulp van een roller, kwast of bezem. Aanbrengen in meerdere dunne lagen, een te dikke laag resulteert in een langere uithardingstijd. Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +5°C en maximaal +30°C. Droogtijd bedraagt 2 tot 3u bij een temperatuur van +20°C. Na ca 12 tot 16u is de dakcoating volledig uitgehard en dit is afhankelijk van de laagdikte.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

Auson Dakcoating Zwart is gebaseerd op een combinatie van vezel versterkte bitumen en rubber en zal bij vrijwel alle weersomstandigheden bijna elk oppervlak waterdicht maken. Dakcoating van Auson kan worden toegepast op bijna iedere dakconstructie zoals bitumen, beton, metaal, leien, dakpannen, etc. Deze dakcoating is eenvoudig aan te brengen met een kwast, roller of bezem. Auson Dakcoating Zwart heeft een uitstekende flexibiliteit en hechtsterkte en resulteert in een jarenlange bescherming van uw dak.

Wist u dat Auson sinds 1928 in Zweden coatings produceert van pijnboomteer of houtteer en bitumen? Naast producten voor het conserveren en beschermen van hout biedt Auson oplossingen voor het repareren van uw dak, herstellen van asfaltwegen en voorkomen van roestvorming op metalen chassis en onderdelen. Alle producten zijn afgestemd op de wensen en eisen van de professional. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Zo is met Auson Houtteer Zwart uw hout perfect beschermt tegen alle weersinvloeden en met Auson Dakcoating Zwart uw dak weer waterdicht en jarenlang beschermt.

Eigenschappen

Auson Dakcoating Zwart is enorm flexibel, kan onder natte omstandigheden worden aangebracht en is waterdicht na aanbrengen. Deze dakcoating repareert kleine gaten, scheuren en kieren en is geschikt voor bijna iedere dakconstructie. Auson Dakcoating Zwart resulteert in jarenlange bescherming van uw dak.

Technische gegevens

Merk: Auson

Toepassing: Buiten

Ondergrond: Beton, Bitumen, Dakpannen, Hout, Leien, Metaal

Inhoud: 5L, 10L, 20L

Kleur: Zwart

Verbruik: 1-2m2 per/liter

Verdunning: White Spirit

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient schoon en bij voorkeur droog te zijn. Mos- en algen aangroei alsmede loszittende delen dienen vooraf aan de behandeling zoveel mogelijk te worden verwijderd. Uitgedroogde daken bij voorkeur voorbehandelen met Auson Dakcoating Primer.

Voorbereiding van de dakcoating

Auson Dakcoating Zwart mengen gedurende 2 minuten met behulp van een metalen mixer. Het gemengd product is onmiddellijk klaar voor gebruik.

Applicatie

Dakcoating uitgieten op het dak en uitrollen of uitstrijken met behulp van een roller, kwast of bezem. Aanbrengen in meerdere dunne lagen, een te dikke laag resulteert in een langere uithardingstijd. Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +5°C en maximaal +30°C. Droogtijd bedraagt 2 tot 3u bij een temperatuur van +20°C. Na ca 12 tot 16u is de dakcoating volledig uitgehard en dit is afhankelijk van de laagdikte.

Opslag

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Door inademing: De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Door contact met de huid: Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

Door contact met de ogen: Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

Door inname/inademing: Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

Download veiligheidsvoorschriften